ระดมกำลังช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ หวั่นฝนตกซ้ำ เกิดน้ำท่วมฉับพลัน

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

ข่าว 7 สี -  รัฐบาล และกองทัพระดมกำลังพลและเครื่องจักร เข้าช่วยเหลือประชาชนที่กระทบต่อภาวะน้ำท่วมในพื้นที่ภาคใต้ พร้อมแจ้งเตือนประชาชนห่วงฝนตกซ้ำเกิดน้ำท่วมฉับพลันในพื้นที่เสี่ยง

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หรือ ปภ. พบว่าสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้  9 จังหวัด ได้แก่ ปัตตานี ยะลา สงขลา พัทลุง ตรัง สตูล นราธิวาส นครศรีธรรมราช และสุราษฎร์ธานี รวม 95 อำเภอ 657ตำบล 4,573 หมู่บ้าน 281,819 ครัวเรือน 892,376 คน และมีผู้เสียชีวิต 5 คน

จึงได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัย ครอบคลุมทุกด้านอย่างต่อเนื่อง ทั้งแจกจ่ายถุงยังชีพ จัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวตามแผนเผชิญเหตุ รวมถึงเต็นท์ที่พัก รถผลิตน้ำดื่ม รถไฟฟ้าส่องสว่าง รถบรรทุก รถสุขาเคลื่อนที่ เรือท้องแบน และเครื่องสูบน้ำ สนับสนุนการแก้ไขปัญหาอุทกภัยและช่วยเหลือผู้ประสบภัย ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ระดมทรัพยากรและเครื่องจักรกลด้านสาธารณภัย เช่น เครื่องสูบน้ำ เครื่องผลักดันน้ำ เพื่อเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่น้ำท่วมขังสู่ลำน้ำสายหลัก คลี่คลายสถานการณ์ให้กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็ว

ส่วนพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม สั่งการทุกเหล่าทัพ ให้การสนับสนุนหน่วยทหารในพื้นที่ ในการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสภาวะน้ำท่วมอย่างใกล้ชิด โดยระดมกำลังพลและเครื่องจักร และประสานกับส่วนราชการช่วยเหลือประชาชนให้ทั่วถึงทุกพื้นที่ จนกว่าสถานการณ์ในพื้นที่จะกลับสู่ภาวะปกติ
 
พร้อมให้แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลัน และช่วยเหลือเร่งด่วน ทั้งการขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูง นำผู้สูงอายุและเด็กออกจากพื้นที่ รวมทั้งนำกำลังพลและเครื่องจักร จัดทำแนวกั้นน้ำและเปิดเส้นทางระบายน้ำในพื้นที่ปลายน้ำ ควบคู่ไปกับการอำนวยความสะดวก เปิดเส้นทางสัญจรที่เกิดจากดินโคลนถล่ม ประสานส่วนราชการในพื้นที่เริ่มทำการซ่อมแซมและฟื้นฟูขั้นต้น เพื่อให้ประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตอย่างปกติโดยเร็ว

TAG : ผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้อุทกภัยภาคใต้ภาคใต้ฝนตกสถานการณ์น้ำท่วมภาคใต้