กระทรวงแรงงาน ลุยตรวจพิสูจน์สัญชาติแรงงานเพื่อนบ้าน จ.สมุทรสาคร

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

ข่าว 7 สี - กระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่ตลาดทะเลไทย สมุทรสาคร ตรวจศูนย์ออกเอกสารรับรองบุคคลสัญชาติเมียนมา เตรียมเร่งรัดการพิสูจน์สัญชาติ แรงงานเพื่อนบ้าน 3 สัญชาติ ให้ทันตามกรอบเวลา

พลตำรวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ไปตรวจการดำเนินงานของศูนย์ออกเอกสารรับรองบุคคลสัญชาติเมียนมาของจังหวัดสมุทรสาครทั้ง 2 ศูนย์ และศูนย์บริการการทำงานของคนต่างด้าวที่ตลาดทะเลไทยและมีนโยบายเร่งรัดให้การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวกลุ่มที่ไม่มีเอกสาร ได้พิสูจน์สัญชาติ ให้เสร็จภายในวันที่ 31 มีนาคม 2561

การลงพื้นที่ ได้ไปติดตามกระบวนการทำงาน ตั้งแต่ออกเอกสารรับรองบุคคล หรือ CI ของทางการเมียนมา การตรวจ และทำประกันสุขภาพ โดยกระทรวงสาธารณสุข การตรวจลงตราวีซ่าของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง และสุดท้าย กรมการจัดหางาน ออกใบอนุญาตทำงาน

จากข้อมูลของกรมการจัดหางาน ยังมีแรงงานเมียนมา ลาว และกัมพูชา ต้องเข้ารับการตรวจสัญชาติอีกจำนวนกว่า 1,900,000 คน แยกเป็นกลุ่มประมงและแปรรูปสัตว์น้ำกว่า 90,000 คน กลุ่มที่ผ่านการตรวจความสัมพันธ์นายจ้างลูกจ้างแล้ว จำนวน 720,000 คน และกลุ่มบัตรชมพูที่ใบอนุญาตหมดอายุวันที่ 31 มีนาคม อีก 1.1 ล้านคน

TAG : กระทรวงแรงงานพิสูจน์สัญชาติแรงงานเพื่อนบ้านแรงงานเพื่อนบ้านสมุทรสาคร