สถานการณ์น้ำท่วมใต้ยังน่าเป็นห่วง หลังถูกน้ำทะเลหนุนซ้ำอีก

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

ข่าว 7 สี - สถานการณ์น้ำท่วมหลายจังหวัดภาคใต้ ยังน่าเป็นห่วงในหลายพื้นที่ เนื่องจากน้ำท่วมขังสูงนานหลายสัปดาห์ น้ำระบายได้ช้า เพราะถูกน้ำทะเลหนุนซ้ำอีก

พื้นที่หลายอำเภอของจังหวัดนครศรีธรรมราช ยังคงมีน้ำท่วมขังสูงกว่า 1 เมตร และยังคงมีฝนตกต่อเนื่อง โดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอเฉลิมพระเกียรติ เป็นอีกพื้นที่ที่ยังคงประสบอุทกภัยเป็นวงกว้าง ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนหนัก เนื่องจากเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำ บ้านเรือน ถูกน้ำท่วมขังสูงนานกว่า 1 สัปดาห์แล้ว ต้องนำรถไปจอดไว้บนถนน และใช้เรือในการสัญจรเข้า-ออก ขณะที่พืชผลทางการเกษตรโดยเฉพาะปาล์มขนาดเล็ก จมอยู่ใต้น้ำ เน่าตายจำนวนมาก

พื้นที่อำเภอปากพนัง ซึ่งเป็นที่ลุ่มรองรับน้ำจากพื้นที่ใกล้เคียง การระบายน้ำเป็นไปอย่างล่าช้า เพราะน้ำทะเลหนุน สวนส้มโอทับทิมสยาม พืชเศรษฐกิจที่สำคัญได้รับผลกระทบ

พื้นที่จังหวัดพัทลุง มีฝนตกลงมาต่อเนื่อง ทำให้สถานการณ์น้ำท่วมพื้นที่ตำบลปรางหมู่ อำเภอเมืองพัทลุง ระดับน้ำเฉลี่ยสูงกว่า 2 เมตร ส่วนพื้นที่อำเภอริมชายฝั่งทะเลปลายน้ำ คือ อำเภอควนขนุน, ปากพะยูน, บางแก้ว, เขาชัยสน ระดับน้ำสูงกว่า 2 เมตร เนื่องจากน้ำทะเลหนุน บวกกับน้ำจากเทือกเขาบรรทัดไหลสมทบ และยังเกิดน้ำป่าไหลหลากอีกระลอก ในพื้นที่ 3 ตำบล ของอำเภอกงหราด้วย

สถานการณ์น้ำท่วม ในพื้นที่ 8 อำเภอ ของจังหวัดตรัง ยังน่าห่วง โดยเฉพาะในพื้นที่ 11 ตำบลของอำเภอเมือง และ กันตัง ซึ่งเป็นจุดรับน้ำก่อนระบายลงสู่ทะเลตรัง ได้รับผลกระทบจากพนังกั้นน้ำแตก เสียหาย 2 แห่ง ทำให้พื้นที่หมู่ 6 ตำบลบางรัก และหมู่ 2 ตำบลหนองตรุด อำเภอเมือง ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนหนัก ถนนหลายสายถูกตัดขาด พื้นที่ทางการเกษตร สถานที่ราชการหลายแห่ง และบ้านเรือนถูกน้ำท่วมสูง โรงเรียนหลายแห่งปิดการเรียนการสอน ขณะที่ชลประทานตรัง นำเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ไปติดตั้งเพื่อเร่งระบายน้ำ

สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดปัตตานี พลตรีจตุพร กลัมพสุต ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจปัตตานี พร้อมเจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ใช้เฮลิคอปเตอร์ ขึ้นบินสำรวจมวลน้ำในแม่น้ำปัตตานี ที่ไหลมาจากจังหวัดยะลา ก่อนจะไหลลงสู่ทะเลอ่าวไทย พบว่าน้ำท่วมได้ขยายวงกว้างท่วมบ้านเรือนและพื้นที่การเกษตร ถนนสายหลักและสายรองถูกน้ำท่วมสูงเฉลี่ย 30 เซนติเมตร ถึง 1 เมตร

ส่วนน้ำท่วมในพื้นที่เขตเทศบาลนครยะลา เริ่มคลี่คลายแล้ว แต่ยังท่วมขังบางพื้นที่ ส่วนพื้นที่รอบนอกที่ราบลุ่มต่ำ ริมแม่น้ำปัตตานี ยังถูกน้ำท่วม สัตว์เลี้ยงพวกวัว ควาย แพะ และแกะ ขาดแคลนหญ้าอาหารสัตว์ จนเจ้าของต้องออกไปหาหญ้ามาให้สัตว์เลี้ยงกิน และเริ่มป่วยเป็นโรคปากเท้าเปื่อย

จังหวัดนราธิวาส วันนี้ฝนหยุดตกแล้ว แต่น้ำยังท่วมขังในที่ราบลุ่ม ส่วนพื้นที่น้ำลดแล้ว เจ้าหน้าที่แขวงการทาง เร่งซ่อมแซมถนนที่เสียหาย ส่วนสัตว์เลี้ยง อาทิ วัว แพะ แกะ ชาวบ้านต้องพาไปหากินหญ้าริมถนนสายหลัก เนื่องจากพื้นที่ลุ่มยังมีน้ำท่วมขัง

TAG : สถานการณ์น้ำท่วมน้ำท่วมสถานการณ์น้ำท่วมภาคใต้น้ำท่วมภาคใต้น้ำท่วมใต้