หมู่บ้านชุมชนต้นน้ำ จ.เพชรบูรณ์ จัดพิธีทำบุญสืบชะตาแม่น้ำป่าสัก

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

เช้านี้ที่หมอชิต - ชาวเพชรบูรณ์ ในหมู่บ้านชุมชนต้นน้ำ จัดพิธีทำบุญสืบชะตาแม่น้ำป่าสัก ปล่อยพันธุ์ปลา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9

นายศิลา ม่วงงาม ครูโรงเรียนบ้านหินโง่น ประธานเครือข่ายรักษ์ต้นน้ำป่าสัก พร้อมด้วยชาวบ้านจาก 6 หมู่บ้าน ในตำบลศิลา อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมกันทำพิธีทำบุญสืบชะตาแม่น้ำป่าสัก เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ชาวบ้าน พร้อมร่วมกันปล่อยพันธุ์ปลา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

การจัดงานครั้งนี้ นับเป็นครั้งที่ 13 แล้ว หลังจากเกิดอุทกภัยดินโคลนถล่ม จากอิทธิพลของพายุดีเปรสชั่นดอมเรย สร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชน ที่อยู่บริเวณต้นแม่น้ำเป็นอย่างมาก กระทั่งต่อมาได้มีการรวมตัวกันของผู้นำชุมชน เป็นเครือข่ายรักษ์ต้นน้ำป่าสัก เพื่อรณรงค์ปลูกจิตสำนึกชาวบ้านในการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ พร้อมส่งเสริมน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงในการสร้างความสมดุลธรรมชาติ ด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมปลูกพืชเชิงเดี่ยว มาปลูกพืชแบบผสมผสานแทน เพื่อเปลี่ยนสภาพป่าเขาหัวโล้น ให้เป็นพื้นที่สีเขียวในปัจจุบัน

TAG : พิธีทำบุญสืบชะตาแม่น้ำป่าสักเครือข่ายรักษ์ต้นน้ำป่าสักแม่น้ำป่าสักเศรษฐกิจพอเพียงหมู่บ้านชุมชนต้นน้ำ เพชรบูรณ์หมู่บ้านชุมชนต้นน้ำ