การแสดงชุดโพสพพานชลี โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

เช้านี้ที่หมอชิต - สำหรับการแสดง โพสพพานชลี แปลว่า อัญชลีแด่พระแม่โพสพ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระคุณของพระแม่โพสพ หรือพระคุณแห่งข้าว พระคุณแห่งดิน ที่ทำให้ชาวไร่ชาวนา รวมถึงชาวไทยทุกคนได้อยู่ดี มีกินบนผืนแผ่นดินแม่ เป็นการแสดงเพื่อน้อมรำลึกถึง 4 ประการด้วยกัน คือ พระแม่โพสพ รำลึกถึงข้าว น้อมรำลึกถึงชาวนา และการน้อมรำลึกถึงแผ่นดิน

TAG : โพสพพานชลีพระแม่โพสพโรงเรียนแม่ลาววิทยาคมการแสดงโพสพพานชลี