ยูเนสโก ขึ้นทะเบียนฟิล์มกระจก-ภาพต้นฉบับประวัติศาสตร์ไทย เป็นมรดกแห่งความทรงจำโลก 2560

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

ข่าว 7 สี - องค์การยูเนสโก ขึ้นทะเบียนฟิล์มกระจก และภาพต้นฉบับประวัติศาสตร์ของไทย เป็นมรดกแห่งความทรงจำโลก ปี 2560

ภาพประวัติศาสตร์ บอกเล่าเรื่องราวของสยาม เป็นมรดกแห่งความทรงจำอันล้ำค่าของคนไทย ทั้งฟิล์มกระจก และภาพต้นฉบับ ที่ได้รับการเก็บรักษาและอนุรักษ์ไว้ที่หอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร

นายวีระ โรจพจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก ได้ประกาศรับรองการขึ้นทะเบียนฟิล์มกระจก 35,427 รายการ และภาพต้นฉบับ 50,000 ภาพ เป็นมรดกแห่งความทรงจำโลก หรือ Memory of the World ประจำปี 2560

นับเป็นเอกสารหลักฐานสำคัญทางประวัติศาสตร์ สังคม วัฒนธรรม การเปลี่ยนแปลงของเมือง และความสัมพันธ์ต่างประเทศของสยาม แสดงถึงบุคคล สถานที่ และเหตุการณ์สำคัญ ในยุคอาณานิคมตะวันตก แต่สยามคงเอกราช คงความเป็นชาติไว้ได้ และปฏิรูปได้ทัดเทียมอารยะประเทศ

ภาพเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้น และบันทึกไว้ในสมัยรัชกาลที่ 4 รัชกาลที่ 5 และรัชกาลที่ 6 หอจดหมายเหตุแห่งชาติ สแกนจัดเก็บเอกสารไว้ในรูปแบบดิจิทัลไฟล์

มรดกความทรงจำแห่งโลก ต้องเป็นเอกสารที่บันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร ชี้ให้เห็นวิวัฒนาการความคิด การค้นพบ และผลงานของสังคม และเป็นมรดกตกทอดจากสังคมในอดีตมาถึงปัจจุบัน

ที่ผ่านมา ไทยได้ขึ้นทะเบียนมาแล้ว 4 ชิ้น ได้แก่ ศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหง, เอกสารสำคัญทางประวัติศาสตร์ของรัชกาลที่ 5 ที่ทำให้ประเทศสยามคงเอกราชอยู่ได้, จารึกวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม และบันทึกการประชุมของสยามสมาคม ในพระบรมราชูปถัมภ์

TAG : ยูเนสโกขึ้นทะเบียนฟิล์มกระจกฟิล์มกระจกภาพต้นฉบับมรดกโลก

คลิปที่เกี่ยวข้อง