เพชรหอมสงสัย - จอดตลอดเวลาแต่ไม่มีใครสนแบบนี้...ก็ได้หรือ

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

ช่วง "เพชรหอมสงสัย" วันนี้ พาไปดูจุดห้ามจอดรถที่ไร้เจ้าหน้าที่เหลียวแล ส่วนจะเป็นที่ไหน ตามคุณเพชรหอมไปกัน

ที่ถนนพิชัย แขวงถนนนครชัยศรี เขตดุสิต แถวนี้มีป้ายห้ามจอดเป็นเวลา แต่เท่าที่สังเกต ก็มีรถจอดเต็มไปหมด บางคันจอดแช่ จอดจนยางแบน จอดจนรถพัง เรียกว่าจอดกันค้างปี แต่ก็ไม่ยักมีเจ้าหน้าที่มาจัดการ ทั้งที่ผิดคาป้ายเห็น ๆ

เอ...จอดตลอดเวลาแต่ไม่มีใครสนแบบนี้...ก็ได้หรือ

หนูผ่านไปแปปเดียวยังเห็น ทำไมพี่ ๆ เจ้าหน้าที่ไม่เห็นปัญหากันบ้าง

ยุติ ไพบูลย์กุลกร ถ่ายภาพ ใครมีเรื่องสงสัย ส่งมาตาม facebook fanpage นี้ แล้วเพชรหอมจะตามไปสงสัยด้วยคน

TAG : เพชรหอมสงสัยจุดห้ามจอดรถจอดรถในจุดห้ามจอดจอดรถในจุดห้ามจอด ถนนพิชัย