เดินหน้าประเทศไทย - วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล(ประเทศไทย)

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

เดินหน้าประเทศไทย : วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล(ประเทศไทย)

รายการ เดินหน้าประเทศไทย วันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม 2560
พิธีกร : อภิรักษ์ หาญพิชิตวณิชย์
แขกรับเชิญ : สุวณา สุวรรณจูฑะ กรรมการ ป.ป.ช.

TAG : เดินหน้าประเทศไทยเดินหน้าประเทศไทย 7 ธค 60วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล ประเทศไทยอภิรักษ์ หาญพิชิตวณิชย์สุวณา สุวรรณจูฑะกรรมการ ปปช