เรื่องจริงผ่านจอ - หมู่บ้านคนตาย

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

เรื่องจริงผ่านจอ 7 ธันวาคม 2560 - หมู่บ้านคนตาย

ว่ากันว่า โลกมนุษย์ เป็นภพภูมิที่เวียนว่าย ตาย เกิด และสิ่งที่เห็นบนโลกมนุษย์ เป็นเพียงทัศนะหนึ่ง ที่มนุษย์เองเป็นผู้สร้างขึ้นมา สิ่งที่เห็นอาจไม่ใช่สิ่งที่เป็น แต่ก็มีความเชื่อที่ว่า โลกใบนี้ไม่ได้มีแค่เพียงภพภูมิของมนุษย์อาศัยอยู่เท่านั้น

TAG : เรื่องจริงผ่านจอเรื่องจริงผ่านจอ 7 ธันวาคม 2560เรื่องจริงผ่านจอ หมู่บ้านคนตาย