ปรับภูมิทัศน์ทุ่งดอกบัวแดง จ.ยโสธร รับนักท่องเที่ยว

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

เช้านี้ที่หมอชิต - จังหวัดยโสธร เร่งปรับปรุงภูมิทัศน์รอบทุ่งบัวแดง บ้านสำโรง เพื่อเตรียมพร้อมรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางไปชมความสวยงาม 

ดอกบัวแดงกำลังเบ่งบานชูช่ออยู่ในทุ่งบัวแดงบ้านสำโรง ตำบลคูเมือง อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร โดยขณะนี้ทางจังหวัดและหน่วยงานในพื้นที่เตรียมปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบ รวมทั้งติดป้ายบอกทาง และก่อสร้างห้องสุขาเพิ่มเติม เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่คาดว่าจะเดินทางมาชมทุ่งบัวแดงจำนวนมาก

ก่อนหน้านี้ชาวบ้านเรียกแหล่งน้ำนี้ว่า หนองเลิง ต่อมาได้มีดอกบัวแดงเกิดขึ้นจำนวนมากจนเต็มพื้นที่ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงได้พัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ มีเนื้อที่กว่า 90 ไร่ โดยดอกบัวแดงจะเริ่มออกดอกช่วงต้นเดือนธันวาคม ยาวไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ์

TAG : ทุ่งบัวแดงดอกบัวแดงทุ่งบัวแดง ยโสธรยโสธร