คำขวัญวันเด็ก ปี 2561 มาแล้ว จากใจนายกฯ รู้คิด รู้เท่าทัน สร้างสรรค์เทคโนโลยี

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม


คำขวัญวันเด็ก ปี 2561

ยังไม่ทันหมดปี 2560 นี้ ก็มีคำขวัญวันเด็ก ปี 2561 ปีหน้ามาแล้ว โดยพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มอบคำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ว่า

คำขวัญวันเด็ก ปี 2561 “รู้คิด รู้เท่าทัน สร้างสรรค์เทคโนโลยี” 

ทั้งนี้ วันเด็กแห่งชาติ ตรงกับเสาร์ที่ 2 ของเดือนมกราคม และจะตรงกับวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2561 ซึ่งนายกรัฐมนตรีก็มีการมอบ คำขวัญวันเด็ก เป็นประจำเหมือนเช่นทุกปี เพื่อให้เป็นข้อคิดในการดำเนินให้เกิดผลได้จริง เน้นสื่อความหมายในเรื่องของการปลูกฝังการปฏิรูปและพัฒนาประเทศไปพร้อมๆกัน


BUGABOO NEWS

TAG : คำขวัญวันเด็ก ปี 2561คำขวัญวันเด็ก 2561