Iron Chef Thailand เชฟกระทะเหล็ก 23 ธ.ค.60 น่องไก่

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

รายการ เชฟกระทะเหล็กประเทศไทย (Iron Chef Thailand)
วันเสาร์ที่ 23 ธันวาคม 2560
วัตถุดิบหลัก : น่องไก่
วัตถุดิบปริศนา : เยลลี่

TAG : Iron Chef Thailandเชฟกระทะเหล็กเชฟกระทะเหล็กไทยแลนด์เชฟกระทะเหล็กประเทศไทยเชฟกระทะเหล็ก 23 ธันวาคม 2560เชฟกระทะเหล็ก น่องไก่น่องไก่เยลลี่