9 ศาสตรา แอนิเมชั่นฝีมือคนไทย เข้าฉาย 11 ม.ค. 2561 ในโรงภาพยนตร์

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

เส้นทางบันเทิง - เรื่องราวทุกอย่างเริ่มต้นจากสิ่งนี้ 9 ศาสตรา มันคืออาวุธวิเศษที่ตีขึ้นจากเหล็กไหล เพื่อใช้ประสานกับมวยไทย จนเกิดเป็นอานุภาคเหลือประมาณ ตามบันทึกโบราณกล่าวว่า เฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติทั้ง 9 เชี่ยวชาญ, กล้าหาญ, เสียสละ, เข้มแข็ง, ปกป้อง, เมตตา, สติ, สมาธิ และศรัทธา จึงจะปลดปล่อยพลังของศาสตราวุธทั้ง 9 สยบฟ้า สะเทือนปฐพี ใน "๙ ศาสตรา" ฉายวันที่ 11 มกราคม 2561 ทุกโรงภาพยนตร์

TAG : ภาพยนตร์ 9 ศาสตราภาพยนตร์แอนิเมชัน 9 ศาสตราเส้นทางบันเทิง