เดินหน้าประเทศไทย - บทบาทผู้แทนพิเศษรัฐบาลในการขับเคลื่อนการแก้ปัญหา จชต.

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

เดินหน้าประเทศไทย : บทบาทผู้แทนพิเศษรัฐบาลในการขับเคลื่อนการแก้ปัญหา จชต.

รายการ เดินหน้าประเทศไทย วันจันทร์ที่ 8 มกราคม 2561
พิธีกร : อัษฎาพร เขียวอ่อน
แขกรับเชิญ : เจ๊ะรอเซี๊ยะห์ สาและ จิตอาสาประชารัฐญาลันนันบารู, วรรณา นิยมเดชา จิตอาสาประชารัฐญาลันนันบารู, ศิริพงษ์ หมัดศิริ ผอ.ส่วนบริหารการฝึกอบรม สำนักพัฒนาบุคลากร ศอ.บต.

TAG : เดินหน้าประเทศไทยเดินหน้าประเทศไทย 8 มค 61เดินหน้าการลงทุนภาครัฐอัษฎาพร เขียวอ่อนบทบาทผู้แทนพิเศษรัฐบาลในการขับเคลื่อนการแก้ปัญหา จชตแก้ปัญหา จชต

คลิปที่เกี่ยวข้อง