นายกฯ สั่งทุกฝ่ายเตรียมพร้อมรับมือ ลานีญา กำชับบริหารจัดการน้ำให้ดี

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

ข่าว 7 สี - นายกรัฐมนตรี สั่งทุกฝ่ายเตรียมพร้อมรับมือปรากฏการณ์ "ลานีญา" หรือน้ำมากผิดปกติในปีนี้

โดย นายกรัฐมนตรี สั่งให้เตรียมความพร้อมรับมือภัยธรรมชาติ ตามคำเตือนของสำนักบริหารทรัพยากรน้ำแห่งชาติที่วิเคราะห์ว่า อาจเกิดปรากฏการณ์ "ลานีญา" ในเอเชีย และประเทศไทย ซึ่งจะมีฝนตกนอกฤดูกาลมากกว่าปกติ และทำให้ปริมาณน้ำมากขึ้น อีกทั้งน้ำในเขื่อนมีร้อยละ 84 สูงอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน จึงต้องบริหารจัดการให้ดี

ก่อนหน้านี้ นายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้า คสช. เป็นประธานประชุม คสช. โดยเตรียมออกคำสั่ง หัวหน้า คสช. ตามมาตรา 44 เรื่องการโอนย้ายบุคลากรเข้าไปช่วยราชการในสำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและน้ำแล้ง รวมถึงทำหน้าที่รวบรวมข้อมูลของทุกภาคส่วนไปสู่การบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ ไม่เฉพาะการบริหารจัดการ 25 ลุ่มน้ำ หรือน้ำในและนอกเขตชลประทานเท่านั้น ทั้งนี้ยังรวมถึงการบริหารน้ำตามโครงการพระราชดำริ ซึ่งจะทำให้การบริหารจัดการน้ำเป็นรูปธรรมมากขึ้น

TAG : ลานีญาบริหารจัดการน้ำฝนตกนอกฤดูกาลปรากฏการณ์ลานีญา

คลิปที่เกี่ยวข้อง