ครม.ไฟเขียว! สวัสดิการแห่งรัฐเฟส 2 มั่นใจคนจนกว่า 4.7 ล้านคน ได้รับประโยชน์

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

ข่าว 7 สี - ครม.ทุ่มงบประมาณ 30,000 ล้าน อนุมัติกว่า 30 โครงการ ช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยเฟส 2 เชื่อคนจน 4.7 ล้านคน ได้ประโยชน์

ที่ประชุม ครม.วันนี้ ได้ให้ความเห็นชอบมาตรการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยเฟส 2 แล้ว โดยจะเป็นมาตรการที่เน้นการพัฒนาตนเอง คุณภาพชีวิต ฝึกอบรมอาชีพ และการเข้าถึงแหล่งทุน ผ่านโครงการกว่า 30 โครงการ ซึ่งรัฐบาลคาดว่าผู้ที่มีบัตรสวัสดิการกว่า 4.7 ล้านคน จะได้รับประโยชน์ โดยจะดำเนินการผ่านคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต ที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน

ทั้งนี้ กระทรวงการคลังได้ส่งข้อมูลผู้มีบัตรสวัสดิการไปยังจังหวัดต่าง ๆ เพื่อให้ผู้ที่ต้องการเข้าร่วมโครงการ เดินทางไปสัมภาษณ์กับเจ้าหน้าที่ได้ในเดือนกุมภาพันธ์ หรือเจ้าหน้าที่จะเป็นผู้ออกไปสัมภาษณ์ผู้มีรายได้น้อยเป็นรายบุคคลในช่วงเดือนเมษายน ก่อนจะมีการประเมินผลในเดือนตุลาคม โดยมาตรการทั้งหมดจะใช้งบประมาณ 30,000 ล้านบาท แต่ร้านค้าที่ไม่ลงทะเบียนจะไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ

นอกจากนี้ ครม. ยังเห็นชอบให้จัดตั้งกองทุนหมุนเวียน 3 กองทุน ประกอบด้วย 1.กองทุนหมุนเวียนสิ่งแวดล้อม เพื่อการกู้ยืมในการกำจัดมลพิษ 2.กองทุนเสมอภาคทางการศึกษา และ 3.ตั้งกองทุนประชารัฐ เศรษฐกิจและสังคม เพื่อการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย

TAG : ช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยเฟส 2ช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยสวัสดิการแห่งรัฐ เฟส 2บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

คลิปที่เกี่ยวข้อง