บอร์ดค่าจ้างยังไม่ได้ข้อสรุป การขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำปี 2561 ยันทุกจังหวัดได้ปรับขึ้นแน่นอน

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

ข่าว 7 สี - คณะกรรมการค่าจ้างไตรภาคี 3 ฝ่าย ยังไม่ได้ข้อสรุปการปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำปี 2561 แต่ยืนยันทุกจังหวัดได้ปรับขึ้นแน่นอน

คณะกรรมการค่าจ้างไตรภาคี 3 ฝ่ายประกอบด้วย ตัวแทนฝ่ายรัฐบาล ฝ่ายนายจ้าง และลูกจ้าง ใช้เวลากว่า 4 ชั่วโมง ในการหารือเรื่องการปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำปี 2561 ซึ่งก่อนการประชุม นายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน ในฐานะประธานคณะกรรมการค่าจ้าง มั่นใจว่าวันนี้จะเคาะค่าจ้างอัตราใหม่ได้ แต่เมื่อการพิจารณามาถึงหลักเกณฑ์การจัดกลุ่มจังหวัด กลับพบว่าบางจังหวัดในกลุ่มเดียวกัน ได้เสนอขอขึ้นค่าจ้างมาสูงกว่าจังหวัดในกลุ่มเดียวกัน

ดังนั้นที่ประชุมจึงมอบหมายให้กลับไปพิจารณาตัวเลขค่าจ้างแต่ละจังหวัดใหม่ ให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงในพื้นที่และในกลุ่มจังหวัดเดียวกัน และนำกลับมาเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการค่าจ้าง ในวันที่ 17 มีนาคมนี้ เพื่อเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีให้ทันภายในเดือนนี้

อย่างไรก็ตาม ถึงแม้วันนี้จะยังไม่สามารถเคาะอัตราค่าจ้างขั้นต่ำได้ แต่คณะกรรมการค่าจ้างยืนยันว่า ทุกจังหวัดจะได้ปรับขึ้นค่าจ้าง ซึ่งรวมทั้ง 8 จังหวัดภาคใต้ที่ไม่ได้ปรับขึ้นเมื่อปีที่แล้ว จะได้รับการปรับขึ้นค่าจ้างด้วยเช่นกัน และในปีนี้จะมีการจัดกลุ่มจังหวัดใหม่ให้มากกว่าปีที่แล้ว ที่มีอยู่เพียง 4 กลุ่ม แต่ละกลุ่มได้รับค่าจ้าง 300-310 บาท

ส่วนตัวเลขอัตราค่าจ้างปีนี้ คณะกรรมการค่าจ้างได้หารือถึงตัวเลขต่ำสุดที่ปรับขึ้น ซึ่งมีแนวโน้มจะมากกว่า 2 บาท ตามที่ได้มีการคาดการณ์ไว้ก่อนหน้านี้ ส่วนอัตราสูงสุดจะอยู่ที่เท่าไหร่ขึ้นอยู่กับการพิจารณาครั้งต่อไป

TAG : ค่าจ้างขั้นต่ำค่าจ้างขั้นต่ำปี 61ค่าแรงขั้นต่ำปรับค่าจ้างขั้นต่ำ

คลิปที่เกี่ยวข้อง