บวงสรวงรื้อถอนและย้ายพระเมรุมาศ ทุกขั้นตอนดำเนินการตามโบราณราชประเพณี

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

ข่าว 7 สี - หลังมีการปิดให้เข้าชมนิทรรศการพระเมรุมาศ ก็ถึงเวลาการรื้อถอนและย้ายพระเมรุมาศ ซึ่งทุกขั้นตอนต้องดำเนินการตามโบราณราชประเพณี ติดตามจากรายงานของ คุณพลอยระวี แป้นเจริญ

เวลา 10.19 น. เป็นฤกษ์เริ่มต้นพิธีบวงสรวง การรื้อถอนและเชิญนพปฎลมหาเศวตฉัตรลงจากยอดพระเมรุมาศ ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อทำการรื้อถอนและย้ายพระเมรุมาศ 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ประกอบพิธีเชิญนพปฎลมหาเศวตฉัตร ลงจากยอดพระเมรุมาศ และเชิญไปยังกองพระราชพิธี สำนักพระราชวัง ซึ่งประชาชนที่เข้าร่วมพิธีต่างก้มลงกราบลาเป็นครั้งสุดท้าย

หลังพิธีบวงสรวงเสร็จสิ้น เจ้าหน้าที่กรมศิลปากรได้เริ่มเข้ารื้อถอนพระเมรุมาศ โดยได้เคลื่อนย้ายประติมากรรม ศิลปกรรม จิตรกรรมฉากบังเพลิง และศาลาลูกขุน 2 หลัง ไปไว้ที่สำนักช่างสิบหมู่ จังหวัดนครปฐม

ส่วนพระที่นั่งทรงธรรม, ศาลาลูกขุน 4 หลัง, ทับเกษตร 2 หลัง, บุษบกซ่าง 1 หลัง และสระอโนดาต 2 สระ จะถูกย้ายไปจัดแสดงที่พิพิธภัณฑ์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จังหวัดปทุมธานี ซึ่งกำลังดำเนินการก่อสร้าง คาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน 2 ปี

สำหรับโครงสร้างหลักซึ่งเป็นเหล็กขนาดใหญ่ จะนำไปไว้ที่อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ขณะที่ อาคารประกอบบางหลัง จะย้ายไปจัดแสดงที่สำนักช่างสิบหมู่ จังหวัดนครปฐม เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้

ในส่วนของต้นไม้ประดับ จะส่งคืนไม้ประดับและต้นไม้ขนาดใหญ่ให้กับสวนนงนุช ส่วนดอกดาวเรืองกว่า 300,000 ต้น จะนำไปจัดแสดงที่หน้าพระลานพระราชวังดุสิต และสนามเสือป่า ในปลายเดือนมกราคมนี้

เช่นเดียวกับ แปลงนาข้าวเลข  9 ไทย กรมการข้าวและจิตอาสา ได้ร่วมกันเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวเป็นครั้งสุดท้าย ก่อนจะขนย้ายต้นข้าวทั้ง 58,000 กระถางออกจากพื้นที่ เพื่อนำไปจัดทำตัวอย่างต้นข้าว จัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติภายในกรมการข้าว และบางส่วนจะนำไปทำเป็นของที่ระลึกเมล็ดข้าวของพ่อ

การรื้อถอนและย้ายพระเมรุมาศ จะต้องดำเนินการตามราชประเพณีโบราณ และแต่ละชิ้นงานที่จะรื้อจะย้าย ต้องปฏิบัติตามแผนที่กรมศิลปากรวางไว้ ซึ่งคาดว่าจะใช้ระยะเวลา 60 วัน สิ้นสุดในกลางเดือนมีนาคมนี้ จากนั้นจะส่งมอบคืนพื้นที่สนามหลวงให้กับกรุงเทพมหานครต่อไป

TAG : นิทรรศการพระเมรุมาศพระเมรุมาศรื้อถอนพระเมรุมาศพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

คลิปที่เกี่ยวข้อง