หลายหน่วยงานภาครัฐ พร้อมจัดงานวันเด็กแห่งชาติ

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

ข่าว 7 สี - หลายหน่วยงาน เตรียมความพร้อมต้อนรับเด็กและเยาวชน ร่วมทำกิจกรรมและให้ความรู้หลายรูปแบบในงานวันเด็กแห่งชาติ

ทำเนียบรัฐบาล จัดงานภายใต้แนวคิด เด็กไทย ก้าวไกล ด้วยเทคโนโลยี ให้สอดคล้องกับคำขวัญ "รู้คิด รู้เท่าทัน สร้างสรรค์เทคโนโลยี" โดยนำหุ่นยนต์มาเป็นผู้เชิญกรรไกรให้นายกรัฐมนตรี ตัดริบบิ้นเปิดงาน พร้อมเปิดตึกภักดีบดินทร์ ให้เข้าชม และจำลองห้องประชุมคณะรัฐมนตรี จัดเก้าอี้นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีให้ทดลองนั่ง พร้อมจัดกิจกรรมการแสดงให้เด็กร่วมสนุก เรียนรู้ผ่านเทคโนโลยี และอุปกรณ์ทันสมัย พร้อมรับรางวัลอีกมากมาย

กองบัญชาการกองทัพไทย จัดกิจกรรมพื้นที่เรียนรู้ "ศาสตร์แห่งองค์พระราชา" ผ่านนิทรรศการมีชีวิต พร้อมแสดงยุทโธปกรณ์ที่ใช้ป้องกันสถาบันหลักของชาติจาก 3 เหล่าทัพ

กองทัพบก จัดกิจกรรมวันเด็กที่กองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ ภายใต้ชื่อ "กองทัพบก ปลูกจิตสำนึกเด็กไทย สร้างใจจิตอาสา สืบสานศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน" โดยมุ่งเน้นให้ได้รับความรู้ในเรื่องศาสตร์พระราชา ความรัก ความสามัคคี เสียสละ การมีจิตอาสา ผ่านกิจกรรมหลายรูปแบบ และจัดแสดงอาวุธยุทโธปกรณ์

กองทัพเรือ เปิดพื้นที่โรงเรียนนายเรือ เยี่ยมชมเรือหลวง การสาธิตการบิน การแสดงอาวุธยุทโธปกรณ์ และในต่างจังหวัดได้เปิดฐานทัพเรือทุกแห่ง

กองทัพอากาศ จะมีการแสดงการบินจากเครื่องบินขับไล่เอฟ 16, เครื่องบินโจมตี เอยู 23 การบินค้นหาและช่วยชีวิต แฟนซีดริล ที่ฝูงบิน 601 ดอนเมือง พร้อมการแสดงอื่น ๆ และจัดนิทรรศการเสริมความรู้ให้กับเด็กและเยาวชน

TAG : วันเด็กแห่งชาติวันเด็กกิจกรรมวันเด็กงานวันเด็กกองทัพบกกองทัพเรือกองทัพอากาศทำเนียบรัฐบาล

คลิปที่เกี่ยวข้อง