สนามบินสุวรรณภูมิ แจงจัดหารถเข็นกระเป๋าบริการผู้โดยสารโปร่งใส ตรวจสอบได้

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

ข่าว 7 สี - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ยืนยันการจัดหารถเข็นกระเป๋าไว้บริการผู้โดยสาร เป็นไปตามเงื่อนไข โปร่งใส และตรวจสอบได้

นายศิโรตม์ ดวงรัตน์ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กล่าวถึงกรณีมีข่าวระบุว่า ราคาเช่ารถเข็นกระเป๋าของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิแพงเกินจริง จำนวน 1,000 คัน วงเงินถึง 879 ล้านบาท ขณะที่ราคาซื้อใหม่ตามท้องตลาดเพียงคันละ 5,250-10,500 บาท

โดยชี้แจงว่าการเช่ารถเข็นกระเป๋านั้น บริษัท ท่าอากาศยานไทย ได้กำหนดเงื่อนไขรถเข็นกระเป๋าว่าต้องเป็นรถเข็นยี่ห้อที่ใช้ในท่าอากาศยานนานาชาติชั้นนำ ที่มีปริมาณผู้โดยสารไม่ต่ำกว่า 30 ล้านคนต่อปี ไม่น้อยกว่า 5 ท่าอากาศยาน และต้องผ่านเกณฑ์ทดสอบการรับน้ำหนักบรรทุก และการลื่นไถลบนทางลาดเลื่อนอัตโนมัติ เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้บริการ รวมทั้งต้องมีรถลากจูงไฟฟ้าด้วย ซึ่งได้มีการตรวจสอบราคาจากเจ้าของผลิตภัณฑ์รถเข็นกระเป๋าชั้นนำ 3 รายของโลก เพื่อจัดทำราคากลาง

ทั้งนี้ รถเข็นกระเป๋าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ มีจำนวนทั้งสิ้น 10,817 คัน และรถลากจูงอีก 16 คัน ไม่ใช่ 1,000 คันตามที่เป็นข่าว โดยงานจ้างรถเข็นกระเป๋าเป็นบริการแบบเบ็ดเสร็จ จัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน เป็นเงินค่าจ้างรวม 821.52 ล้านบาท ซึ่งรวมถึงค่าจ้างแรงงาน ค่าซ่อมบำรุง และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ด้วย และเมื่อสิ้นสุดสัญญา รถเข็น กระเป๋า และรถลากจูงไฟฟ้าพร้อมระบบ จะตกเป็นทรัพย์สินของท่าอากาศยานต่อไป

TAG : สนามบินสุวรรณภูมิรถเข็นกระเป๋าผู้โดยสารรถเข็นกระเป๋าผู้โดยสาร สุวรรณภูมิรถเข็นกระเป๋าสุวรรณภูมิ แพงเกินจริงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

คลิปที่เกี่ยวข้อง