คลิปที่เกี่ยวข้อง

รองนายกฯ กำชับ! ให้ซ่อมแซม-ติดตั้งวงจรปิดเพิ่ม พร้อมโยงระบบกับเอกชนทั่วประเทศให้เสร็จในปี 62

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

ข่าว 7 สี - รองนายกรัฐมนตรี กำชับส่วนราชการให้ซ่อมแซมและติดตั้งกล้องวงจรปิดเพิ่มเติม พร้อมเชื่อมโยงระบบกับภาคเอกชนทั่วประเทศ ภายในปี 2562

การประชุมคณะกรรมการบริหารการบูรณาการแผนและระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดทั่วประเทศ โดยมี พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานการประชุม ได้กำชับทุกส่วนราชการที่มีกล้องวงจรปิดที่ชำรุดต้องซ่อมแซม มิเช่นนั้นจะถือว่าบกพร่องในหน้าที่และมีความผิด

ทั้งนี้ กล้องที่มีอยู่ต้องเชื่อมโยงกันทั้งระบบ จึงจัดตั้งคณะกรรมการขึ้นมา 2 ชุด โดยดึงภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการติดตั้ง เพื่อจัดการให้เป็นระบบ โดยมีมาตรการทางภาษีเป็นแรงจูงใจให้ติดตั้งมากขึ้น พร้อมเร่งรัด กระทรวงมหาดไทย สำรวจสถานภาพกล้องวงจรปิดให้สามารถใช้งานได้ และดำเนินการติดตั้งเพิ่มเติม โดยเฉพาะใน 27 จังหวัดที่มีพื้นที่เป็นจุดผ่านแดน และจะได้มีการพัฒนาซอฟต์แวร์เชื่อมโยงระบบแอนะล็อกและดิจิทัลเข้าด้วยกัน ภายในปี 2562

โดยนำร่องใน 4 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร ภูเก็ต เชียงใหม่ และนครสวรรค์ ซึ่งเป็นความตั้งใจของรัฐบาลที่จะเชื่อมโยงกล้องวงจรปิด ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนทั่วประเทศ รวมถึงพื้นที่ชายแดนที่ใช้ประโยชน์ร่วมกัน เพื่อมาตรการดูแลความปลอดภัยของประชาชนเพิ่มมากขึ้นและเป็นการลดภาระกำลังพล

TAG : ติดตั้งกล้องวงจรปิดเพิ่มติดกล้องวงจรปิดเพิ่มพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ