กิ๊กดู๋ 4 พ.ย.55 1/5

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

รายการ กิ๊กดู๋ สงครามเพลง Season#8 รอบรองชนะเลิศ
วันออกอากาศ : วันอาทิตย์ที่ 4 พฤศจิกายน 2555 ตอน1
พิธีกร : ป๋ากิ๊ก เกียรติ กิจเจริญ และ ดู๋ สัญญา คุณากร
กรรมการ : สุทธิพงษ์ วัฒนจัง, สมพล ปิยะพงศ์สิริ, ศิริพร อยู่ยอด, วีรศักดิ์ นิลกลัด, ศกุนตลา เทียนไพโรจน์
คู่แข่งขัน : อ.ละแม จ.ชุมพร VS อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์

TAG : กิ๊กดู๋กิ๊กดู๋ สงครามเพลงกิ๊กดู๋ ป๋ากิ๊กกิ๊กดู๋ ดู๋ สัญญาดูกิ๊กดู๋ 4 พฤศจิกายน 2555