ดรามาเกิด! เวทีมิสแกรนด์สระแก้ว ประกาศผลคะแนนรวมผิดพลาด

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

รายการข่าวบันเทิง - เจาะประเด็นบันเทิง ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ได้รับตำแหน่งมิสแกรนด์สระแก้ว 2018 น้องตังเม เมธาวี ธีรลีกุล

จากการประกวดมิสแกรนด์สระแก้ว 2018 เมื่อวันที่ 28 มกราคมที่ผ่านมา ซึ่งมีการประกาศผลบนเวทีการประกวดว่าผู้ได้รับตำแหน่งมิสแกรนด์สระแก้ว 2018 ได้แก่ ผู้เข้าประกวดหมายเลข 1 น.ส.พรรณปพร สุขดี แต่ภายหลังจากการมอบรางวัลแล้ว กองประกวดและคณะกรรมการได้ตรวจสอบพบว่า เจ้าหน้าที่นับคะแนนของกองประกวดได้รวมคะแนนผู้ได้รับตำแหน่งและรางวัลผิดพลาด

ทั้งนี้ ผลการนับคะแนนที่ถูกต้องและตรงตามความเป็นจริง ผู้ได้รับตำแหน่งมิสแกรนด์สระแก้ว 2018 ได้แก่ ผู้เข้าประกวดหมายเลข 6 น.ส.เมธาวี ธีรลีกุล

TAG : เจาะประเด็นบันเทิงมิสแกรนด์สระแก้วมิสแกรนด์สระแก้ว 2018เวทีมิสแกรนด์ สระแก้ว ประกาศผลผิด

คลิปที่เกี่ยวข้อง