ถอดรหัสภารกิจ-โครงสร้าง ทีมไทยนิยม ยั่งยืน ก่อนปูพรมลงพื้นที่ทั่วประเทศ 21 ก.พ.นี้

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

ข่าว 7 สี - ทีมไทยนิยม ยั่งยืน ที่เตรียมปูพรมลงพื้นที่พร้อมกันทั่วประเทศ 21 กุมภาพันธ์นี้ มีภารกิจและโครงสร้างอย่างไร เราไปถอดรหัสกัน

7,763 ทีม แบ่งเป็นทีมระดับตำบล 7,255 ทีม ระดับเทศบาล 208 ทีม และกรุงเทพมหานครอีก 200 ทีม ที่รับผิดชอบลงพื้นที่ 83,151 แห่ง แบ่งเป็น 75,032 หมู่บ้าน 6,052 ชุมชน และอีก 2,067 ชุมชนในกรุงเทพมหานคร ในจำนวน 7-12 คนต่อ 1 ทีม ถือเป็นหัวใจสำคัญของการขับเคลื่อนนโยบาย ซึ่งมาจากข้าราชการ เจ้าหน้าที่รัฐ หน่วยงานความมั่นคง ปราชญ์ชาวบ้าน จิตอาสา และหนึ่งในนั้นมีทหารด้วย 1 นาย

โดยวันที่ 12-20 กุมภาพันธ์ จะมีการถ่ายทอดแนวทางลงสู่ทีมขับเคลื่อนในระดับตำบล และชุมชน ก่อนเริ่มปฏิบัติการในระยะที่หนึ่ง วันที่ 21 กุมภาพันธ์ ที่จะลงพื้นที่สอบถามชีวิตความเป็นอยู่ ความเดือดร้อนเป็นรายบุคคลและรายครัวเรือน ตลอดจนค้นหาความต้องการของประชาชน จากนั้น 21 มีนาคม-10 เมษายน เป็นช่วงติดตามการขับเคลื่อนและสร้างการรับรู้และปฏิบัติตามสัญญาประชาคม รวมถึงประชาธิปไตย วันที่ 11-30 เมษายน เป็นการขับเคลื่อนสร้างการรับรู้ การมีส่วนร่วมในวิถีไทยวิถีพอเพียง และสุดท้าย 1-20 พฤษภาคม จะเป็นเรื่องการพัฒนาขับเคลื่อนด้านเทคโนโลยีและการแก้ไขปัญหายาเสพติด

TAG : ทีมไทยนิยม ยั่งยืนไทยนิยม ยั่งยืน

คลิปที่เกี่ยวข้อง