Iron Chef Thailand เชฟกระทะเหล็ก 10 ก.พ.61 ปูไข่

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

รายการ เชฟกระทะเหล็กประเทศไทย (Iron Chef Thailand)
วันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561
วัตถุดิบหลัก : ปูไข่
วัตถุดิบปริศนา : ผลไม้ดอง

TAG : Iron Chef Thailandเชฟกระทะเหล็กเชฟกระทะเหล็กไทยแลนด์เชฟกระทะเหล็กประเทศไทยเชฟกระทะเหล็ก 10 กุมภาพันธ์ 2561เชฟกระทะเหล็ก ปูไข่ปูไข่ผลไม้ดอง