หลายหน่วยงาน เตรียมพร้อมรับนักท่องเที่ยวช่วงตรุษจีน

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

หลายหน่วยงาน เตรียมความพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยว ที่จะเข้ามาท่องเที่ยวไทยในช่วงเทศกาลตรุษจีน โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวจีน ที่คาดว่าจะมีเพิ่มขึ้นกว่าปีก่อนถึง 20 เปอร์เซ็นต์

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้บูรณาการความร่วมมือกับสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน และอีกหลายหน่วยงาน เตรียมพร้อมช่วยเหลือและดูแลความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวต่างชาติ ที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวไทยในช่วงเทศกาลตรุษจีน ระหว่างวันที่ 15-21 กุมภาพันธ์นี้

โดยตรุษจีนปีนี้คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวกว่า 800,000 คน แบ่งเป็นนักท่องเที่ยวชาวจีนกว่า 300,000 คน เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 20 เปอร์เซ็นต์ สร้างรายได้รวมกว่า 48,000 ล้านบาท

สาเหตุที่นักท่องเที่ยวจีนเพิ่มขึ้นมาก เนื่องจากมีการเพิ่มเที่ยวบินจากจีนมายังไทยอีก 6 เปอร์เซ็นต์ หรือมีกว่า 20,000 เที่ยวในช่วงตรุษจีน โดยเป็นเส้นทางการบินจากเมืองรองของจีนมายังไทย และบินตรงจากจีนสู่เมืองรองของไทยด้วย

สำหรับแผนการดูแลความปลอดภัยให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ จะเริ่มตั้งแต่สนามบิน จนถึงแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ ทั้งทางบก ทางน้ำ การเดินทางข้ามจังหวัดรวมถึงอำนวยความสะดวกในการขอวีซ่า และแนะนำแหล่งท่องเที่ยวเป็นภาษาจีน

TAG : ตรุษจีนเทศกาลตรุษจีนเที่ยวตรุษจีน

คลิปที่เกี่ยวข้อง