นายกฯ ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่รัฐ ยึดมั่นในความดี ไม่ท้อถอย พร้อมเป็นที่พึ่งให้ประชาชน

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

ข่าว 7 สี - นายกรัฐมนตรี ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่รัฐ ยึดมั่นในความดี ไม่ท้อถอยในการทำหน้าที่อย่างถูกต้อง พร้อมเป็นที่พึ่งให้กับประชาชน

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้า คสช. ชื่นชมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อตรง ถูกต้อง และคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ โดยขอให้ยึดมั่นในคุณงามความดี ไม่ท้อถอย และเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับผู้อื่นและคนรุ่นหลังต่อไป โดยยกตัวอย่างกรมราชทัณฑ์ที่ได้ลงโทษข้าราชการที่กระทำผิดต่อหน้าที่ เช่น เรียกรับเงินจากญาติผู้ต้องขัง นำโทรศัพท์มือถือเข้าไปให้ผู้ต้องขัง และมีความเกี่ยวข้องกับยาเสพติดอย่างเด็ดขาด โดยไม่เห็นแก่พวกพ้อง รวมทั้งกรณีของ นายวิเชียร ชิณวงษ์ หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร ด้านตะวันตก ที่นำกำลังเข้าจับกุมผู้กระทำผิดร่วมกันล่าสัตว์ป่าคุ้มครองอย่างตรงไปตรงมา พร้อมย้ำว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ โดยหากพิสูจน์ได้ว่ามีการกระทำผิดจริงจะต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม และถูกลงโทษตามกฎหมาย พร้อมทั้งขอให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนสำนึกในหน้าที่ ยึดถือแบบอย่างของการทำหน้าที่เพื่อหน้าที่ และเป็นที่พึ่งพาของประชาชนได้อย่างเต็มภาคภูมิ

TAG : นายกรัฐมนตรีนายกให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ประยุทธ์ จันทร์โอชาพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชานายกให้กำลังใจ

คลิปที่เกี่ยวข้อง