คลิปที่เกี่ยวข้อง

สะเก็ดข่าว : 3 ต้น 3 อำเภอ

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

สะเก็ดข่าว 10 กุมภาพันธ์ 2561 - ไปชมความบังเอิญที่ลงตัวพอดี ที่ จ.สมุทรสงคราม

ในงานแถลงข่าวตลาดน้ำแห่งใหม่ ตรงจุดนี้เป็นรอยต่อของสองจังหวัด คือจังหวัดสมุทรสงคราม และจังหวัดราชบุรี อยู่ในท้องที่ของสามอำเภอคือ อำเภอบางคนที, อำเภออัมพวา และอำเภอวัดเพลง ก็มาบันทึกข้อตกลงที่จะพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว สิ่งที่บังเอิญที่ว่าก็คือ ณ จุดที่เป็นรอยต่อของสามอำเภอนั้นคือมีต้นยางนาขนาดใหญ่ 3 ต้น เรียงกันเป็นแถวตรงมุมฝั่งพื้นที่ของ อ.อัมพวา ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม คุณคันฉัตร ตันเสถียร จึงตั้งชื่อให้ต้นยางด้วยเลย

TAG : สะเก็ดข่าวสะเก็ดข่าว 10 กุมภาพันธ์ 25613 ต้น 3 อำเภอตลาดน้ำแห่งใหม่ตลาดน้ำต้นยางนา