ชาวใต้เรียกร้องรัฐบาลรับศึกษาคลองไทย

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

เป็นข้อเรียกร้องจากประธานกำนันผู้ใหญ่บ้าน 14 ภาคใต้ ในฐานะตัวแทนของชาวใต้  เรียกร้องไปยังรัฐบาลให้รับโครงการคลองไทยแนว  9A ไปศึกษา และบรรจุไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ   20  ปี  ซึ่งสอดคล้องกับนายกสมาคมชาวปักษ์ใต้  ที่เรียกร้องให้ชาวใต้และประชาชนทั้งประเทศ   ให้การสนับสนุนเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ ส่วนที่เคยถูกต่อต้านด้วยปัจจัยด้านความมั่นคงนั้น   ปัจจุบันควรให้น้ำหนักด้านการแข่งขันด้านเศรษฐกิจมากกว่า

ขณะที่  พลเอกพงษ์เทพ  เทศประทีป  นายกสมาคมคลองไทยเพื่อการศึกษาและพัฒนา พร้อมคณะ ที่ลงพื้นที่ อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ ยืนยันว่า สมาคมฯ พร้อมที่จะเป็นตัวกลาง ในการให้ความรู้ ทำความเข้าใจ และสะท้อนความต้องการของประชาชนไปยังรัฐบาล แต่การผลักดันโครงการนั้น ขอให้เป็นพลังของชาวใต้

พื้นที่อำเภอคลองท่อม  จังหวัดกระบี่  ถือเป็นยุทธศาสตร์ที่เหมาะสมแห่งหนึ่งในการขุดคลองไทย  เพราะมีร่องน้ำลึกที่ใช้เดินเรืออยู่แล้ว และอยู่ไม่ไกลแนวเดินเรือสากล  ซึ่งวิศวกรของสมาคมคลองไทยฯ ประเมินว่า หากประเทศไทยไม่รีบตัดสินใจเริ่มโครงการ ต้นทุนในการดำเนินการจะยิ่งเพิ่มมากขึ้น  และขณะนี้ประเทศมาเลเซีย ได้ก่อสร้างท่าเรือเพื่อชิงความได้เปรียบประเทศไทยแล้ว

TAG : สนามข่าว 7 สี

คลิปที่เกี่ยวข้อง