นายกฯ ไม่ห้าม! การแสดงออกของประชาชน ย้ำ จนท.ต้องรอบคอบไม่ตกเป็นเครื่องมือสร้างความวุ่นวาย

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

ข่าว 7 สี - รัฐบาลยืนยัน ไม่ปิดกั้นการแสดงออกของประชาชน แต่ต้องเคารพกฎหมาย พร้อมย้ำเจ้าหน้าที่ต้องรอบคอบ เพื่อไม่ตกเป็นเครื่องมือให้คนฉวยโอกาสสร้างความวุ่นวาย 

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ หัวหน้า คสช. ระบุว่า การแสดงออกซึ่งสิทธิและเสรีภาพนั้น รัฐบาลไม่เคยปิดกั้น แต่ขอให้คำนึงถึงขอบเขตของกฎหมาย ไม่สร้างความเดือดร้อน หรือก่อให้เกิดความขัดแย้ง ดังนั้น การทำกิจกรรมของประชาชนทุกกลุ่ม จึงควรพิจารณาด้วยหลักเหตุและผล ใคร่ครวญถึงช่วงเวลาที่เหมาะสม เพื่อไม่ให้บุคคลบางกลุ่มฉวยโอกาสนำไปใช้ประโยชน์ทางการเมือง สร้างความวุ่นวายขึ้นในประเทศ 

พร้อมยังขอให้เจ้าหน้าที่ใช้ดุลพินิจที่เหมาะสม บังคับใช้กฎหมายด้วยความระมัดระวัง ไม่ตกเป็นเครื่องมือของผู้ไม่หวังดีต่อบ้านเมือง และขอให้สังคมช่วยกันประคับประคองการเปลี่ยนผ่านประเทศไปให้ได้อย่างราบรื่น 

ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรี บอกว่า เข้าใจดีว่าประชาชนคาดหวังต่อรัฐบาล ทั้งเรื่องการปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชัน การแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจฐานราก การปราบปรามยาเสพติด และเตรียมการเลือกตั้งเพื่อนำไปสู่การเมืองที่ดีขึ้น จึงขอให้เชื่อมั่นว่าการปฏิบัติงานทุกอย่างเป็นไปเพื่อตอบสนองความคาดหวังของประชาชน

TAG : สิทธิและเสรีภาพนายกไม่ปิดกั้นความคิดประชาชนพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชาประยุทธ์ จันทร์โอชารัฐบาลพลเอกประยุทธ์รัฐบาลประยุทธ์นายกรัฐมนตรีนายกตู่รัฐบาลยุคนายกตู่

คลิปที่เกี่ยวข้อง