คลิปที่เกี่ยวข้อง

สะเก็ดข่าว : ความตั้งใจของวัยรุ่น

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

สะเก็ดข่าว 11 กุมภาพันธ์ 2561 - เป็นความตั้งใจของวัยรุ่น ที่แสดงออกโดยพร้อมเพรียงกัน ส่วนจะเป็นเรื่องอะไรนั้น ไปที่จังหวัดศรีสะเกษ

ไปที่โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ในการจัดกิจกรรม "สนุกได้ไร้แอลกอฮอล์" ไม่สูบ ไม่ดื่ม ไม่เสพ จะสังเกตว่าช่วงพิธีการดูน้อง ๆ นั่งแบบตั้งใจดูเรียบร้อยนั่งนิ่งเลย แต่เมื่อเปิดงานแล้ว ช่วงต่อไปดนตรีเหมือนหนังคนละม้วนเลย ดู...ใช่งานเมื่อกี้ที่เรียบร้อยกันหรือเปล่า

เอ...คุณน้องที่เรียบร้อยเงียบ ๆ เมื่อสักครู่หายไปไหนหมด

TAG : สะเก็ดข่าวสะเก็ดข่าว 11 กุมภาพันธ์ 2561วัยรุ่นโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยสนุกได้ไร้แอลกอฮอล์กิจกรรมสนุกได้ไร้แอลกอฮอล์ศรีสะเกษ