กระทรวงพัฒนาสังคมฯ ขยายผลทุจริตเงินศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

ข่าว 7 สี - รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ขีดเส้นตายให้สรุปผลสอบการทุจริตเงินสงเคราะห์ให้กับผู้มีรายได้น้อย ภายในเดือนนี้ พร้อมสั่งปรับหลักเกณฑ์การจ่ายเงินใหม่ และตรวจสอบศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทั่วประเทศ

จากกรณีที่นักศึกษาฝึกงานได้ออกมาแฉพฤติกรรมของผู้อำนวยการ และเจ้าหน้าที่ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จังหวัดขอนแก่น ที่ให้นักศึกษาฝึกงานปลอมแปลงเอกสาร และลายมือชื่อของผู้มีรายได้น้อย และผู้ป่วยโรคเอดส์ เพื่อรับเงินสงเคราะห์

พลเอกอนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนเรื่องนี้แล้ว พบเจ้าหน้าที่ 4 คน เข้าข่ายความผิดจริง จึงเร่งรัดให้สรุปผลสอบสวนให้ได้ภายในเดือนนี้ ซึ่งหากพบผิดจริงต้องลงโทษวินัยร้ายแรง และให้ตรวจสอบการจ่ายเงินสงเคราะห์ย้อนหลังในปีงบประมาณ 2560 ใหม่อีกด้วย

นอกจากนี้ ยังได้สั่งปรับหลักเกณฑ์การจ่ายเงินสงเคราะห์ใหม่ โดยให้มีการถ่ายภาพยืนยันการมอบเงิน พร้อมให้ส่งข้อมูลมายังส่วนกลางเพื่อตามตรวจสอบการรับเงินกับผู้มีรายได้น้อยและผู้ป่วยเอดส์ทุกราย และส่งเจ้าหน้าที่ลงตรวจสอบศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทั่วประเทศ 154 แห่ง เพื่อตรวจสอบการทุจริตในทุกพื้นที่

ด้าน นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ได้สั่งให้เจ้าหน้าที่ให้ความร่วมมือและสนับสนุนการทำงานของ ป.ป.ท.อย่างเต็มที่ พร้อมจะให้การคุ้มครองนักศึกษาทั้ง 4 คน ที่ออกมาเปิดเผยเรื่องนี้ตามที่ร้องขอ

TAG : ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทุจริตเงินสงเคราะห์เงินสงเคราะห์ผู้ยากไร้ทุจริตเงินศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง