เดินหน้าประเทศไทย : การบริหารจัดการศึกษาของ ศปบ.จชต.

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

เดินหน้าประเทศไทย :การบริหารจัดการศึกษาของ ศปบ.จชต.

รายการ เดินหน้าประเทศไทย วันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561
พิธีกร : พรรณรังสี ผ่องใส
แขกรับเชิญ : ดร.ศรีชัย พรประชาธรรม ผอ.ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้

TAG : เดินหน้าประเทศไทยเดินหน้าประเทศไทย 12 กพ 61การบริหารจัดการศึกษาของ ศปบ จชตพรรณรังสี ผ่องใสดร ศรีชัย พรประชาธรรมผอ ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้