ฮือฮา! ปรากฏการณ์ปลากอง ปลาปีกแดงนับแสนตัววางไข่ในแม่น้ำน่าน

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

เช้านี้ที่หมอชิต - เกิดปรากฏการณ์ปลากองที่จังหวัดน่าน โดยปลาปีกแดงนับแสนตัวในลำน้ำต่าง ๆ ได้ออกมาวางไข่เป็นครั้งแรกในรอบปี

นี่เป็นคลิปวิดีโอที่ชาวบ้านถ่ายได้บริเวณแม่น้ำหน้าวัดสบยาว หมู่ 7 ตำบลเมืองจัง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน ซึ่งเป็นหนึ่งในเขตอนุรักษ์ตามประกาศกรมประมง เรื่องกำหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูสัตว์น้ำวางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน ที่จำเป็นต่อการคุ้มครองสัตว์น้ำในจังหวัดน่าน พุทธศักราช 2560 เป็นภาพขณะที่ปลาปีกแดงจำนวนมากมาวางไข่บริเวณดังกล่าว โดยเฉพาะช่วงระหว่าง 04.30-8.30 น. วันที่ 12 กุมภาพันธ์ ซึ่งตรงกับวันขึ้น 12 ค่ำ เดือน 3 ชาวบ้านเรียกว่าปรากฏการณ์ “ปลากอง”

ปลาปีกแดง ถือเป็นปลาที่มีมากที่สุดในแม่น้ำน่าน และเป็นแหล่งโปรตีนที่สำคัญต่อการดำรงชีวิตของชุมชนที่อาศัยอยู่บริเวณลุ่มน้ำน่าน โดยช่วงเดือนธันวาคม ถึงกุมภาพันธ์ของทุกปี ปลาชนิดนี้มักจะว่ายทวนน้ำขึ้นไปผสมพันธุ์ วางไข่ และเลี้ยงตัวอ่อนในพื้นที่ต้นน้ำ เนื่องจากมีน้ำตื้น มีลักษณะเป็นหาด และมีโขดหิน

ทางประมงจังหวัดได้กำหนดให้ช่วงที่เกิดปรากฏการณ์ปลากอง เป็นช่วงที่ห้ามทำการประมง เพราะอาจส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของชุมชนท้องถิ่น รวมทั้งกระทบต่อความสมดุลของระบบนิเวศ จึงสมควรให้กำหนดมาตรการอนุรักษ์และบริหารจัดการ เพื่อให้เกิดความสมดุลทางธรรมชาติ และรักษาทรัพยากรสัตว์น้ำ

TAG : ปรากฏการณ์ปลากองน่านปลากองปลาปีกแดงแม่น้ำน่าน

คลิปที่เกี่ยวข้อง