ป.ป.ท.ตั้งอนุกรรมการไต่สวนคดีทุจริตเงินคนไร้ที่พึ่ง ตั้งข้อกล่าวหาผู้เกี่ยวข้อง 6 ราย

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

ข่าว 7 สี - ป.ป.ท. ตั้งอนุกรรมการไต่สวนกรณีทุจริตเงินคนไร้ที่พึ่ง ตั้งข้อกล่าวหาผู้เกี่ยวข้อง 6 ราย

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ หรือ ป.ป.ท. พิจารณากรณีทุจริตเงินศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จังหวัดขอนแก่น ที่มีเจ้าหน้าที่ของรัฐปลอมแปลงเอกสารการเบิกเงินคนไร้ที่พึ่งกว่า 6.9 ล้านบาท หลังลงพื้นที่เก็บข้อมูลตั้งแต่เดือนธันวาคมที่ผ่านมา และพบว่ามีการทุจริตจริงตามที่ร้องเรียน จึงมีมติตั้งคณะอนุกรรมการไต่สวน และเชิญ สตง.เข้าร่วมเป็นอนุกรรมการด้วย

ทั้งนี้ มีผู้ถูกกล่าวหา 6 ราย เป็นเจ้าหน้าที่รัฐ 2 ราย คือ ผู้อำนวยการศูนย์และเจ้าหน้าที่ศูนย์ และลูกจ้างอีก 4 ราย ในข้อกล่าวหาเบียดบังทรัพย์, ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ และทำเอกสารเท็จ คาดสามารถชี้มูลความผิดได้ภายใน 6 เดือน และส่งเรื่องให้อัยการดำเนินการส่งฟ้องต่อศาลต่อไป ขณะเดียวกันก็จะขยายผลการตรวจสอบไปยังพื้นที่อื่น ๆ ด้วย

สำหรับการทุจริตเงินศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จังหวัดขอนแก่น มีการนำรายชื่อชาวบ้าน เอกสารบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน ไปเบิกเงินโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนไร้ที่พึ่งและคนขอทาน หรือเงินช่วยเหลือผู้ยากไร้ แบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มรายได้ไม่เพียงพอต่อการครองชีพ รายละ 2,000 บาท เงินสงเคราะห์ผู้ติดเชื้อเอดส์รายละ 2,000 บาท และทุนประกอบอาชีพของผู้มีรายได้น้อย รายละ 3,000 บาท แต่จ่ายเงินจริงให้เพียงรายละ 1,000 บาท เท่านั้น หรือบางรายไม่ได้รับเงินเลย

ด้าน นายแพทย์สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล ชื่นชมนักศึกษาทั้ง 4 คน ที่เปิดเผยเรื่องนี้จนนำไปสู่การดำเนินการทางกฎหมาย โดยบอกเป็นการทำหน้าที่พลเมืองดี กล้าหาญ มีจิตสำนึกซื่อสัตย์ต่อสาธารณะ มีจิตใจที่เอื้ออาทร เห็นใจผู้อื่น ยืนหยัดเพื่อความถูกต้องและยุติธรรม

นศ.เปิดโปงทุจริตถูกคุกคาม
นักศึกษาสาว มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผู้ที่เปิดโปงการทุจริตเงินสงเคราะห์ผู้ยากไร้ และผู้ติดเชื้อ HIV ของศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จังหวัดขอนแก่น เปิดเผยว่า ขณะนี้มีความเป็นห่วงและกังวลความปลอดภัยของตัวเองและครอบครัว หลังมีผู้เดินทางไปพบญาติที่อำเภอชนบท และบอกว่าต้องการให้ความช่วยเหลือ แต่ไม่บอกว่ามาจากหน่วยงานไหน และมีการฝากหมายเลขโทรศัพท์ไว้ ซึ่งได้มอบหมายเลขโทรศัพท์ให้ตำรวจไปตรวจสอบแล้ว รวมทั้งได้ขอความคุ้มครองจากกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดขอนแก่นไว้แล้ว

ด้าน องค์การต่อต้านคอร์รัปชันภาคพลเมือง จังหวัดขอนแก่น ได้มอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติให้กับนักศึกษาสาวคนดังกล่าว เพื่อยกย่องในความกล้าหาญ ซื่อสัตย์ และเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม ในการเปิดโปงการทุจริตของพนักงานของรัฐ ที่มีมูลค่าความเสียหายจากการตรวจสอบเบื้องต้นกว่า 6.9 ล้านบาท

TAG : ทุจริตเงินคนไร้ที่พึ่งทุจริตเงินศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทุจริตเงินศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง ขอนแก่นนักศึกษาเปิดโปงทุจริต