พณ.เตือนร้านเช่าชุดไทยอย่าฉวยโอกาสขึ้นราคา ช่วงประชาชนต้องการใส่ร่วมงานอุ่นไอรักฯ

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

ข่าว 7 สี - กระทรวงพาณิชย์ เตือนร้านให้เช่าชุดไทย อย่าฉวยโอกาสปรับขึ้นค่าเช่า ในช่วงที่ประชาชนมีความต้องการสวมใส่ชุดไทยไปร่วมงาน "อุ่นไอรัก คลายความหนาว"

นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร อธิบดีกรมการค้าภายใน ได้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบการขายสินค้าย่านปากคลองตลาด หลังจากได้รับรายงานจากเจ้าหน้าที่ว่ามีร้านค้า ร้านเช่าชุดไทยบางแห่ง ฉวยโอกาสปรับขึ้นค่าเช่าชุดไทยสูงขึ้นจากปกติ เนื่องจากช่วงนี้มีลูกค้าเข้ามาสอบถามเลือกเช่าเลือกซื้อชุดไทย สวมใส่ไปร่วมงาน "อุ่นไอรัก คลายความหนาว" เพื่อถ่ายภาพสวยงามภายในงานเก็บไว้เป็นที่ระลึก

จึงขอความร่วมมือให้ผู้ประกอบการร้านค้าและร้านเช่าชุดไทย อย่าได้ฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาชุดไทย หรือค่าเช่าชุดไทย เพราะถือเป็นการเอารัดเอาเปรียบประชาชน โดยขอให้คิดค่าเช่าและราคาขายอย่างเหมาะสมตามคุณภาพสินค้า

ทั้งนี้ หากพบการร้องเรียนหรือสุ่มตรวจสอบพบว่ามีการเอารัดเอาเปรียบประชาชน จะมีความผิดตามกฎหมาย

TAG : กระทรวงพาณิชย์ขึ้นราคาชุดไทยชุดไทยชุดไทยงานอุ่นไอรัก คลายความหนาวงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว