เดินหน้าประเทศไทย : มติคณะรัฐมนตรี ฉบับประชาชน 13 ก.พ.61

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

เดินหน้าประเทศไทย : มติคณะรัฐมนตรี ฉบับประชาชน 13 ก.พ.61

รายการ เดินหน้าประเทศไทย วันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561
พิธีกร : รศ.ดร.จักษ์ พันธ์ชูเพชร, ศตกมล วรกุล

TAG : เดินหน้าประเทศไทยเดินหน้าประเทศไทย 13 กพ 61รศ ดร จักษ์ พันธ์ชูเพชรศตกมล วรกุล