ผู้ว่านครศรีธรรมราช สั่งสอบโครงการฉาว! ติดแอร์ในห้องไร้ผนัง ผลาญงบ 22 ล้าน

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

เช้านี้ที่หมอชิต - ผู้ว่าฯ นครศรีธรรมราช เข้าตรวจสอบอาคารอเนกประสงค์ในพื้นที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าแหลมตะลุมพุก งบกว่า 23 ล้านบาท หลังพบว่ามีการก่อสร้างผิดแบบและมีการติดแอร์ในห้องโถงไร้ผนัง ซึ่งถือเป็นเรื่องผิดปกติ ให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงในเรื่องนี้ โดยให้มีการทราบผลภายใน 7 วัน

นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าตรวจสอบอาคารอเนกประสงค์ ภายในที่ทำการเขตห้ามล่าสัตว์ป่าแหลมตะลุมพุก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นอาคารเปิดโล่งไม่มีผนัง หรือการก่อสร้างกำแพง แต่กลับมีการติดตั้งเครื่องปรับอากาศหลายตัวภายในอาคาร ทำให้มีการตั้งข้อสังเกตถึงความผิดปกติของโครงการ ซึ่งพบว่าโครงการนี้ใช้งบประมาณในหมวดงบพัฒนาตามกลุ่มจังหวัด ได้รับอนุมัติงบ 23,571,700 บาท

มีการจัดจ้างแบบวิธีพิเศษตกลงราคาในวงเงิน 22,700,000 บาท โดยมีจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นเจ้าของโครงการ มีหน่วยงานดำเนินการหลักคือ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครศรีธรรมราช สร้างเพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อเดือนกันยายน 2560 ได้รับมอบงานจากผู้รับเหมา พร้อมทั้งเบิกเงินไปเรียบร้อยแล้ว สถานะโครงการรับมอบงานเสร็จสมบูรณ์ ปัจจุบันสภาพอาคารหลังจากส่งมอบแล้ว ยังไม่มีการใช้งาน พื้นที่โดยรอบยังไม่ได้มีการปรับปรุงใด ๆ

ระหว่างการตรวจสอบ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชมีสีหน้าที่เคร่งเครียด ระบุว่า โครงการนี้เกิดขึ้นมาตั้งแต่ยังไม่ได้เข้ารับตำแหน่ง มีการจัดจ้างในปี 2559 ส่งมอบงานกันยายน 2560 จนถึงขณะนี้ยังไม่มีการใช้งาน สิ่งที่พบผิดปกติคือ มีการติดตั้งเครื่องปรับอากาศในพื้นที่ไม่มีผนัง และดูเหมือนว่าจะไม่มีการแก้ไขแบบใด ๆ ให้ถูกต้อง จึงสั่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องนี้ให้ได้ข้อสรุปภายใน 7 วัน

นอกจากนี้ ผู้เชี่ยวชาญด้านการอ่านแบบพิมพ์เขียวจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 14 ได้เข้าตรวจสอบตามแบบก่อสร้าง พบว่าหลายจุดไม่เป็นไปตามแบบพิมพ์ ซึ่งจะต้องนำเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดมาตรวจสอบอย่างละเอียดต่อไป

TAG : อาคารเอนกประสงค์สร้างอาคารเอนกประสงค์งบสร้างอาคารติดแอร์นอกห้อง

คลิปที่เกี่ยวข้อง