พบชาวบ้านถูกสวมสิทธิ์เพิ่ม คดีโกงเงินช่วยเหลือคนไร้ที่พึ่ง จ.ขอนแก่น

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

ข่าว 7 สี - พบรายชื่อชาวบ้านอีกจำนวนมากในจังหวัดขอนแก่น ถูกนำชื่อไปแอบอ้างสวมสิทธิ์ เบิกเงินสงเคราะห์ จากศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จังหวัดขอนแก่น

จากกรณีที่ นิสิตคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พร้อมด้วยอดีตลูกจ้างศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จังหวัดขอนแก่น อีก 1 คน เข้ายื่นหนังสือร้องเรียนต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ หรือ ป.ป.ท. ให้ตรวจสอบการเบิกจ่ายงบประมาณของศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จังหวัดขอนแก่น พบว่า มีการปลอมแปลงเอกสาร ด้วยการปลอมลายมือของชาวบ้าน ในใบเสร็จรับเงินโครงการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย และผู้ติดเชื้อ กว่า 6,800,000 บาท นั้น

ล่าสุด พบว่ามีชาวบ้านอีกหลายคน ในหลายอำเภอ โดยเฉพาะอำเภอบ้านเป็ด ถูกนำไปสวมสิทธิ์ขอรับเงินรายได้น้อยคนละ 2,000 บาท เงินสงเคราะห์ผู้ติดเชื้อ HIV คนละ 3,000 บาท หรือเงินทุนประกอบอาชีพผู้มีรายได้น้อยคนละ 3,000 บาท แต่ชาวบ้านที่มีรายชื่อบางคนกลับได้รับเงินเพียง 1,000 บาท บางคนไม่ได้รับเงิน ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นสั่งให้ตรวจสอบเรื่องนี้อย่างเต็มที่

TAG : ชาวบ้านถูกสวมสิทธิ์โครงการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยเงินช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยชาวบ้านถูกสวมสิทธิ์ ขอนแก่นศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดขอนแก่นศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง ขอนแก่นศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง ทุจริตโกงเงินช่วยเหลือคนไร้ที่พึ่ง