นักท่องเที่ยวจีนแห่เดินทางเที่ยวไทยฉลองตรุษจีน คาดมากกว่า 300,000 คน

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

ข่าว 7 สี - นักท่องเที่ยวชาวจีนจำนวนมาก เดินทางมาเที่ยวเมืองไทย เพื่อฉลองตรุษจีนปีนี้ ซึ่งกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา คาดมีมากกว่า 300,000 คน

ที่ ท่าอากาศยานดอนเมือง นักท่องเที่ยวชาวจีนเดินทางมาเข้าประเทศไทย เพื่อเดินทางต่อไปท่องเที่ยวชายทะเล โดยเฉพาะทางภาคใต้ เพื่อฉลองช่วงเทศกาลตรุษจีน

นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยหลังลงพื้นที่ท่าอากาศยานดอนเมือง เพื่อติดตามการอำนวยความสะดวก และรักษาความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยว โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวจีน ที่คาดว่าจะเดินทางมาท่องเที่ยวช่วงเทศกาลตรุษจีน ระหว่างวันที่ 15-21 กุมภาพันธ์นี้ มีกว่า 340,000 คน จากนักท่องเที่ยวทั้งหมดที่เดินทางมาช่วงนี้ประมาณ 900,000 คน หรือขยายตัวร้อยละ 20 จากตรุษจีนปีที่ผ่านมา

ทั้งนี้ ได้ขอความร่วมมือตำรวจท่องเที่ยว ทหาร เพิ่มกำลังดูแลรักษาความปลอดภัย เพิ่มหน่วยลาดตระเวนรอบพื้นที่ ป้องกันมิจฉาชีพ

ขณะที่ สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำราชอาณาจักรไทย ส่งอาสาสมัครและนักศึกษาจีน จำนวน 40 คน เข้ามาเป็นล่าม ร่วมกับสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง คอยอำนวยความสะดวกอย่างเต็มที่ โดยเฉพาะด้านเอกสาร คัดกรองคนเข้าเมือง ไม่ให้เกิดปัญหาเข้าคิวรอนาน โดยจะใช้เวลาไม่เกิน 30 นาที พร้อมติดป้ายเตือน กล้องวงจรปิด จัดทำคู่มือนักท่องเที่ยว 3 ภาษา และสถานพยาบาล เพื่อให้เกิดความมั่นใจอย่างเต็มที่

TAG : ตรุษจีนนักท่องเที่ยวจีนนักท่องเที่ยวจีนเที่ยวไทยเทศกาลตรุษจีนเทศกาลตรุษจีน 2561เที่ยวตรุษจีน