รัฐบาลเปิดกรอบเวลาแผนปฏิรูปประเทศ 11 ด้าน เริ่มใช้ เม.ย.61

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

ข่าว 7 สี - รัฐบาล เผยระยะเวลาแผนปฎิรูปประเทศ 11 ด้าน เริ่มใช้เมษายนนี้ ขณะที่ ยุทธศาสตร์ชาติ เตรียมประกาศใช้ได้ภายในเดือนกรกฎาคมปีนี้ 

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ หัวหน้า คสช.ในฐานะประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ รับทราบผลการดำเนินงานร่างยุทธศาสตร์ชาติ ว่าอยู่ระหว่างการรับฟังความคิดเห็นของทุกภาคส่วน พร้อมเปิดเผยกรอบระยะเวลาดำเนินการ 

โดยตลอดเดือนกุมภาพันธ์จะเปิดเวทีรับฟังความเห็นจากประชาชนทั้ง 4 ภาคทั่วประเทศ ให้แล้วเสร็จ จากนั้น เดือนมีนาคมจะจัดงานมหกรรมยุทธศาสตร์ชาติ รวมทั้งให้ทีมไทยนิยม ยั่งยืน นำข้อมูลลงพื้นที่ไปเผยแพร่ พร้อมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น เพื่อรวมรวมจัดทำร่างฉบับปรับปรุงในเดือนเมษายน และนำเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ในเดือนพฤษภาคม

จากนั้น ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาในเดือนมิถุนายน และ ส่งให้ สนช.พิจารณาต่อไป คาดว่าจะมีผลบังคับใช้ตามกรอบที่รัฐธรรมนูญกำหนด ประมาณเดือนกรกฎาคมนี้ เช่นเดียวกับร่างแผนการปฎิรูปประเทศ 11 ด้าน ที่เตรียมเสนอเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี ภายในเดือนมีนาคมนี้ และส่งให้สนช.รับทราบ คาดว่ามีผลบังคับใช้ได้ทันตามกรอบที่รัฐธรรมนูญกำหนด ภายในวันที่ 5 เมษายนนี้

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า แผนปฏิรูปประเทศสามารถจัดทำก่อนได้เมื่อผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี และค่อยแก้ไขให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ได้ตามหลักการที่วางไว้

TAG : แผนปฏิรูปประเทศรัฐบาลปฏิรูปประเทศยุทธศาสตร์ชาติแผนปฏิรูปประเทศ 11 ด้าน