สนช.ตั้งคณะกรรมาธิการร่วม 3 ฝ่าย ย้ำไม่มีเหตุคว่ำ พ.ร.ป.เลือกตั้ง สส.-สว.

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

ข่าว 7 สี - สภานิติบัญญัติแห่งชาติ หรือ สนช.ตั้งคณะกรรมาธิการร่วม 3 ฝ่ายแล้ว ขณะ ประธาน สนช. ย้ำไม่มีเหตุที่จะคว่ำกฎหมายที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งทั้ง 2 ฉบับ พร้อมคาดได้เลือกตั้งแน่ไม่เกินต้นมีนาคม 2562

โดยเห็นชอบคณะกรรมาธิการที่มาจากสมาชิก สนช. 5 คน กรธ.5 คน และ กกต.อีก 1 คน เพื่อพิจารณาความเห็นแย้งต่อร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง สส. และร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่ง สว. ที่ สนช.ให้ความเห็นชอบก่อนหน้านี้

ทั้งนี้ กรรมาธิการเริ่มประชุม 19 กุมภาพันธ์ และพิจารณาให้แล้วเสร็จ ส่ง สนช.วันที่ 1 มีนาคม เพื่อลงมติเห็นด้วยหรือไม่ โดยกรณี สนช. จะคว่ำร่างของคณะกรรมาธิการต้องใช้เสียง 2 ใน 3 จากนั้นจึงนับหนึ่งกระบวนการทำร่างกฎหมายอีกครั้ง และอาจส่งผลต่อการเลื่อนการเลือกตั้งออกไปอีก 

ประธาน สนช. ระบุเป็นไปได้ยากที่ สนช. จะคว่ำร่างกฎหมายฉบับใดฉบับหนึ่ง เพราะต้องใช้ถึง 166 จาก 248 เสียง อีกทั้งไม่มีประเด็นปัญหาที่จะคว่ำร่างกฎหมาย พร้อมรับประกันด้วยว่าจะไม่มีการปรับแก้กฎหมายเพื่อขยายเวลาอีก ทำให้การเลือกตั้งจะเกิดขึ้นปลายเดือนกุมภาพันธ์ หรือต้นเดือนมีนาคม 2562 

ดังนั้น จึงขอให้ทุกฝ่ายยุติการเคลื่อนไหว ที่เป็นการทำลายบรรยากาศการเตรียมการเลือกตั้ง และนำไปสู่ความขัดแย้งอีก

TAG : สนชคณะกรรมาธิการร่วม 3 ฝ่ายเลือกตั้งคว่ำ พรป เลือกตั้งพรป เลือกตั้ง

คลิปที่เกี่ยวข้อง