สนช.เห็นชอบร่าง พ.ร.บ.การกลับเป็นผู้ประกันตน

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

ข่าว 7 สี - สภานิติบัญญัติแห่งชาติ หรือ สนช.เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติการกลับเป็นผู้ประกันตน เผยทำให้กลุ่มแรงงานกว่า 1 ล้านคน กลับเข้าสู่ระบบการประกันตนอีกครั้ง 

โดยที่ประชุม สนช.พิจารณาร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวในวาระ 2 และ 3 เพื่อให้ความเห็นชอบ ซึ่งมีผลให้กลุ่มแรงงานกว่า 1 ล้านคนที่หลุดสิทธิ์มาแล้ว กลับเข้ามาสู่ระบบการประกันตนอีกครั้ง และไม่ต้องจ่ายเงินสมทบย้อนหลัง

ทั้งนี้ หลังกฎหมายมีผลบังคับใช้ จะแจ้งให้ผู้ประกันตนที่ได้รับสิทธิ์ได้รับทราบทั่วกัน พร้อมส่งหนังสือแจ้งเป็นรายบุคคลตามที่อยู่ที่เคยแจ้งไว้ โดยผู้ที่ได้รับสิทธิ์ สามารถดาวน์โหลดเอกสารแบบยื่นเรื่องจากเว็บไซต์ของสำนักงานประกันสังคม และยื่นต่อสำนักงานภายในหนึ่งปีหลังจากกฎหมายมีผลบังคับใช้ จากนั้นจ่ายเงินสมทบเดือนละ 432 บาทตามเดิม ตั้งแต่เดือนแรกที่มีการยื่นขอ ซึ่งจะได้รับสิทธิ์คุ้มครอง เช่น เจ็บป่วย คลอดบุตร ทุพพลภาพ เสียชีวิต ชราภาพ

TAG : สภานิติบัญญัติแห่งชาติร่างพระราชบัญญัติผู้ประกันตน

คลิปที่เกี่ยวข้อง