เพชรหอมสงสัย : ป้ายสับสน แบบนี้...ก็ได้หรือ

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

ช่วง "เพชรหอมสงสัย" วันนี้ ไปที่ถนนติวานนท์ กับเรื่องป้ายบอกทางที่ทำให้สับสน ตามคุณเพชรหอมไปกัน

ที่ ถนนติวานนท์ ตรงซอยติวานนท์ 52 เมืองนนทบุรี ออกจากซอยมาดีมากเวอร์ เพราะมีป้ายบอกทางให้คนในซอยได้เห็นกันเลย แทนที่ป้ายจะบอกทางให้คนใช้ถนนใหญ่ แต่ไหง หันป้ายมาหาคนในซอย

เอ...ป้ายสับสนแบบนี้...ก็ได้หรือ

รบกวนเจ้าหน้าที่มาปรับทิศทางให้ถูกต้องที

TAG : เพชรหอมสงสัยป้ายบอกทางสับสนป้ายบอกทาง ถนนติวานนท์