มอบทุนปริญญาโทให้นิสิตใจกล้า! ออกมาแฉทุจริตศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

อธิการบดีมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นประธานในการประชุมสัมมนาทางวิชาการ และนิทรรศการ "วันครบรอบ 30 ปี NEU"  เนื่องในวันครบรอบการก่อตั้งมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในงานมีการกล่าวยกย่องเชิดชูเกียรติ และให้กำลังใจ กับน้องบี นิสิตชั้นปีที่ 4 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในการออกมาเปิดเผยข้อมูลการทุจริตเงินสงเคราะห์ผู้ยากไร้ และผู้ป่วยโรคเอดส์ ของศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จังหวัดขอนแก่น จนเกิดการตรวจสอบของ คสช. และ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ หรือ ป.ป.ท. จนพบมูลความผิดในหลายจังหวัด

อธิการบดีมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เผยว่า สถาบันพร้อมให้การสนับสนุนทุนการศึกษาในระดับปริญญาโทตามที่น้องบีสนใจ ซึ่งขณะนี้น้องบียังศึกษาต่อในระดับชั้นปีที่ 4 เหลืออีกเพียงการทำวิจัยก็จะสำเร็จการศึกษา แต่หากน้องบีติดปัญหาด้านการเรียน มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ก็พร้อมที่จะรับการโอนย้ายทันที เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วหากต้องการความมั่นคงในการทำงาน จะรับเข้าทำงานในกลุ่มบุคลากรทางการศึกษา โดยจะจัดสรรตำแหน่ง และหน้าที่ในงานด้านนิสิตงานชุมชนให้กับน้องบี นอกจากนี้หากน้องบีต้องการเป็นครูผู้สอน มหาวิทยาลัยจะให้การสนับสนุนงานด้านวิชาการ จนกว่าจะได้เป็นครูผู้สอนที่ตรงตามเกณฑ์ และมาตรฐานที่สกอ.กำหนดไว้

TAG :

คลิปที่เกี่ยวข้อง