ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) แนะนำสูตรการออมใหม่ของ ธ.ก.ส.

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม 
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) แนะนำสูตรการออมใหม่ของ ธ.ก.ส.

“สูตร 100-10-5” กับสลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุด เกษตรมั่งคั่ง 2 เริ่มต้นเพียงหน่วยละ 100 บาท มีสิทธิ์ลุ้นรางวัลที่ 1 มูลค่า 10 ล้านบาท และรางวัลอื่นๆ ทุกเดือน รวมทั้งหมด 36 ครั้ง พิเศษ!!!  เมื่อฝากวันที่ 19 กุมภาพันธ์ - 30 เมษายน 2561 พร้อมผูกบัญชีเงินฝากคู่โอน และใช้บริการแอพ ธ.ก.ส. A-Mobile ยังมีสิทธิ์ลุ้นทองคำแท่งหนัก 5 บาท รวม 18 รางวัล

รายละเอียดรางวัลต่องวด
รางวัลที่ 1 (เสี่ยงหมวด) มี 1 รางวัล   รางวัลละ 10,000,000 บาท
รางวัลที่ 1 (ต่างหมวด) มี 59 รางวัล  รางวัลละ 20,000 บาท
รางวัลที่ 2 หมุน 3 ครั้ง มี 180 รางวัล  รางวัลละ 10,000 บาท
รางวัลที่ 3 หมุน 10 ครั้ง มี 600 รางวัล  รางวัลละ 5,000 บาท
รางวัลที่ 4 หมุน 20 ครั้ง มี 1,200 รางวัล รางวัลละ 2,000 บาท
รางวัลที่ 5 หมุน 100 ครั้ง มี 6,000 รางวัล รางวัลละ 1,000 บาท
รางวัลเลขท้าย 4 ตัว หมุน 1 ครั้ง มี 60,000 รางวัล  รางวัลละ 90 บาท
รางวัลเลขท้าย 3 ตัว หมุน 2 ครั้ง มี 1,200,000 รางวัล รางวัลละ 45 บาท
จำนวนรางวัลต่องวดรวม 1,268,040 รางวัล รวมเป็นเงินรางวัลต่องวด 83,780,000 บาท 

โปรโมชั่นพิเศษทองคำ
• สำหรับผู้ที่ฝากสลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุด เกษตรมั่งคั่ง 2 ตั้งแต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 30 เมษายน 2561  พร้อมผูกบัญชีเงินฝากออมทรัพย์คู่โอน และใช้บริการแอพ ธ.ก.ส. A-Mobile มีสิทธิ์ลุ้นรางวัลพิเศษ ทองคำแท่งหนัก 5 บาท มูลค่าบาทละ 19,750 บาท จำนวน 18 รางวัล รวมมูลค่าทั้งสิ้น 1,777,500 บาท (ราคา ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561)
• จับรางวัลวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 ณ บริเวณ ธ.ก.ส. สาขากระทุ่มแบน 
• ประกาศผลทางเว็บไซต์ www.baac.or.th

เริ่มต้นออมง่ายๆ ก็มีสิทธิ์ถูกรางวัลใหญ่ และลุ้นรางวัลพิเศษทองคำ!!
ฝาก 100 บาท – ลุ้น 10 ล้านบาท – ได้ลุ้นทองหนัก 5 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม www.baac.or.th หรือสอบถาม Call Center 0 2555 0555

TAG : ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ธ.ก.ส.