เขื่อนจีนลดปล่อยน้ำ ทำแม่น้ำโขงลดระดับลง ส่งผลกระทบเรือสินค้า

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

ข่าว 7 สี - ปริมาณน้ำในแม่น้ำโขงที่จังหวัดเชียงราย ลดระดับลง ส่งผลต่อการบรรทุกสินค้าทางเรือ โดยมีสาเหตุมาจากปริมาณฝนลดลง และเขื่อนในประเทศจีน ลดปริมาณการระบายน้ำ

ภาพมุมสูงของทีมโดรน บันทึกภาพมุมสูงของแม่น้ำโขง ที่ไหลผ่านเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย โดยแม่น้ำโขงในพื้นที่อำเภอเชียงแสน ระดับน้ำลดลง จากระดับน้ำในช่วงที่ผ่านมา มีระดับน้ำกว่า 2 เมตร แต่ระดับน้ำวันนี้ ลดเหลือเพียง 1 เมตร 80 เซนติเมตร ทำให้พบเห็นสันดอนทรายโผล่ขึ้นมาเป็นบริเวณกว้าง

นายสุรนาท ศิริโชติ ผู้อำนวยการ สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาที่ 1 จังหวัดเชียงราย กล่าวว่า ขณะนี้ระดับน้ำในแม่น้ำโขงลดลงมาก ซึ่งมีสาเหตุมาจากเขื่อนจิ่นหง เมืองเชียงรุ้ง ประเทศจีน ได้ลดปริมาณการระบายน้ำลงไปยังพื้นที่ท้ายเขื่อน และปริมาณฝนที่ลดลง ส่งผลให้แม่น้ำโขงบางช่วงที่ไหลผ่านอำเภอเชียงแสน พบเห็นสันดอนทรายเป็นแนวยาว

ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาที่ 1 จังหวัดเชียงราย ยังกล่าวอีกว่า แม่น้ำโขงที่ลดลง ส่งผลกระทบต่อเรือบรรทุกสินค้า เนื่องจากจะต้องลดปริมาณการบรรทุกสินค้า ทำให้ผู้ประกอบการมีต้นทุนเพิ่งสูงขึ้น เนื่องจากจะต้องใช้เรือบรรทุกสินค้าหลายลำ

TAG : ปริมาณน้ำแม่น้ำโขงแม่น้ำโขงเขื่อนจีน