วัดศรีชุม ฟ้องกรมศิลป์ 50 ล้าน ทวงคืนมรดกโลก พระอจนะ วอนหยุดเก็บค่าชมโบราณสถาน

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

ข่าว 7 สี - เจ้าอาวาสวัดศรีชุม ฟ้องกรมศิลปากร 50 ล้านบาท ทวงคืนพระอจนะ มรดกโลกในพื้นที่ และขอให้ยุติเก็บค่าชมโบราณสถาน ด้านอธิบดีกรมศิลปากร ยืนยันโบราณสถานแห่งนี้เป็นทรัพย์ของแผ่นดิน

พระครูสังฆรักษ์เกียงไกร สุภาทโว เจ้าอาวาสวัดศรีชุม ที่ตั้งอยู่ในจังหวัดสุโขทัย เป็นโจทย์ยื่นฟ้องเรียกเงินจากอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย และสำนักศิลปากรที่ 6 สุโขทัย และกรมศิปากร จำนวน 50 ล้านบาท พร้อมทวงคืนที่ดินบริเวณที่ตั้งมณฑป พระอจนะ ตำนานพระพุทธรูปพูดได้ ซึ่งเป็นมรดกโลก

พระครูสังฆรักษ์เกรียงไกร สุภาทโร กล่าวว่าปมความขัดแย้ง ส่วนหนึ่งมาจากการเก็บค่าเข้าชมโบราณสถานของกรมศิลปากร ที่ถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิของผู้นับถือศาสนาพุทธ โดยชาวไทยต้องเสียค่าเข้า 20 บาท ส่วนชาวต่างชาติเสียค่าเข้า 100 บาท เพื่อเข้าไปกราบไหว้พระอจนะ ขณะเดียวกันกรมศิลปากรยังกั้นพื้นที่ลวดหนามแยกเขตสังฆวาสและเขตโบราณสถาน ซึ่งถือว่าเป็นการปิดกั้นสิทธิของวัดที่เป็นเจ้าของที่ดิน

ดังนั้น จึงต้องการให้มีการยกเลิกเก็บเงินค่าเข้าชมโบราณสถานวัดศรีชุมตลอดไป เพื่อให้ชาวพุทธได้เข้ากราบไหว้พระอจนะได้ และต้องการให้กรมศิลปากรชี้แจงการใช้จ่ายเงินจากการเก็บค่าเข้าชมโบราณสถาน รวมทั้งต้องการให้ศาลชี้ชัดว่าสิทธิในการครอบครองที่ดินบริเวณที่ตั้งมณฑปพระอจนะ เป็นของทางวัดศรีชุมหรือของกรมศิลปากร

ด้าน นายอนันต์ ชูโชติ อธิบดีกรมศิลปากร ชี้แจงว่า พื้นที่ที่ถูกขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก ถือว่าเป็นทรัพย์ของแผ่นดิน โดยมีกรมศิลปากรเป็นผู้ดูแล ซึ่งการเก็บค่าเข้าชมโบราณสถานก็เป็นการบริหารจัดการทั่วไป โดยเงินที่จัดเก็บได้นำไปไว้ในกองทุนโบราณคดีทั่วประเทศ เพื่อใช้ทำนุบำรุงและซ่อมแซมโบราณสถานต่อไป

สำหรับวัดศรีชุม สันนิษฐานว่าสร้างในสมัยพ่อขุนรามคำแหงมหาราชมีพระอจนะ เป็นพระประธานประดิษฐานอยู่ในมณฑป โดยได้ขึ้นทะเบียนเมื่อปี 2478 จากนั้นปี 2496 กรมศิลปากรได้เริ่มบูรณะซ่อมแซมมาตลอด จนสำนักสงฆ์วัดศรีชุมเข้ามาในพื้นที่ ซึ่งทางอธิบดีกรมศิลปากร ยืนยันว่า ทางกรมศิลปากรได้เข้ามาบูรณะวัดศรีชุมก่อนที่จะมีสำนักสงฆ์วัดศรีชุมเข้ามาอีกด้วย

TAG : ทวงคืนมรดกโลกมรดกโลกพระอจนะวัดศรีชุม