ม.มหิดล แจกหนังสือภาพ - ดีวีดี ของขวัญจากดิน

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

เช้านี้ที่หมอชิต - เมื่อวันที่ 5 ธันวาคมปีที่แล้ว ศูนย์เศรษฐกิจสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดฉายภาพยนตร์แอนิเมชัน “ของขวัญจากดิน” ที่สร้างขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันดินโลก ซึ่งผู้ที่ได้ชมต่างประทับใจ ล่าสุดได้จัดทำหนังสือภาพ “ของขวัญจากดิน” เพื่อให้คุณผู้ชมได้เก็บไว้เป็นที่ระลึกด้วย

เนื้อหาในหนังสือภาพ “ของขวัญจากดิน” นำเสนอองค์ความรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหม่ เพื่อเป็นแนวทางให้สามารถนำไปใช้ในการดำเนินชีวิต และเพื่อให้เยาวชนได้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง โดยหนังสือภาพที่จัดทำขึ้นนี้ เป็นหนังสือภาพสุดพิเศษ ผ่านเทคโนโลยีเออาร์ (AR) ทำให้หนังสือดูมีชีวิต และยังมีดีวีดีทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ซึ่งจะมอบให้สถาบันการศึกษา ศูนย์การเรียนรู้ด้านการเกษตร และห้องสมุดชุมชน ที่สนใจนำไปเป็นสื่อการเรียนการสอน

ผู้สนใจสามารถส่งจดหมายขอรับได้ที่ศูนย์เศรษฐกิจสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยมหิดล หรือส่งอีเมลเข้ามาได้ตามที่ขึ้นอยู่หน้าจอ ขอรับได้ฟรีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ทั้งหนังสือภาพและดีวีดี มีจำนวนจำกัด

E-mail : muce.mahidol@gmail.com

TAG : มหิดลของขวัญจากดินหนังสือภาพแอนิเมชัน ของขวัญจากดินหนังสือภาพ ของขวัญจากดิน