คลิปที่เกี่ยวข้อง

สะเก็ดข่าว : ขอคาถา

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

สะเก็ดข่าว 13 มีนาคม 2561 - ไปชมพิธีเปิดงาน ที่ผู้มาร่วมงานอยากได้คาถา ไปที่จังหวัดอุตรดิตถ์

ไปที่โครงการ สตรีอุตรดิตถ์รวมใจ ส่งเสริมการพัฒนาครัวเรือนสัมมาชีพและอาชีพสตรีสู่สากล เปิดงานโดยคุณเสฐียรพงศ์ มากศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ ที่หลาย ๆ คนยังประทับใจในคาถาเปิดงานของท่านที่เคยออกสะเก็ดข่าวมาแล้ว เรานำภาพกลับมาให้ดูอีกครั้ง มาดูงานนี้ ผู้มาร่วมงานจำได้ เลยขอคาถาแบบเดิมที่ออกสะเก็ดข่าว ทีนี้มาฟังชัด ๆ คาถาที่ท่องทั้งสองงาน และความหมายของคาถากัน

ตกลงคาถาเนี่ยความหมายว่าอย่างไร ดูท่านยังสับสนอยู่เลย

TAG : สะเก็ดข่าวสะเก็ดข่าว 13 มีนาคม 2561ขอคาถาคาถาเปิดงาน